Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN

Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN sửa đổi khoản a và b Điều 1 Quyết định 337/1998/QĐ-NHNN7 về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất nhập cảnh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN mang ngoại tệ đồng Việt nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh sửa đổi QĐ 337/1998/QĐ-NHNN7 đã được thay thế bởi Thông tư 15/2011/TT-NHNN mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN mang ngoại tệ đồng Việt nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh sửa đổi QĐ 337/1998/QĐ-NHNN7


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 921/2005/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN A VÀ B ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 337/1998/QĐ-NHNN7 NGÀY 10/10/1998 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC MANG NGOẠI TỆ BẰNG TIỀN MẶT VÀ ĐỒNG VIỆT NAM BẰNG TIỀN MẶTKHI XUẤT NHẬP CẢNH

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về Quản lý Ngoại hối;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Sửa đổi khoản a và b Điều 1 Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN7 ngày 10/10/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh như sau:

“a. 7.000 USD (Bảy nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

b. 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các Vụ, Cục có liên quan của Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng được phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Lê Đức Thuý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 921/2005/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu921/2005/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2005
Ngày hiệu lực18/07/2005
Ngày công báo03/07/2005
Số công báoTừ số 3 đến số 4
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 921/2005/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN mang ngoại tệ đồng Việt nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh sửa đổi QĐ 337/1998/QĐ-NHNN7


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN mang ngoại tệ đồng Việt nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh sửa đổi QĐ 337/1998/QĐ-NHNN7
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu921/2005/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýLê Đức Thuý
     Ngày ban hành27/06/2005
     Ngày hiệu lực18/07/2005
     Ngày công báo03/07/2005
     Số công báoTừ số 3 đến số 4
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2011
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN mang ngoại tệ đồng Việt nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh sửa đổi QĐ 337/1998/QĐ-NHNN7

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN mang ngoại tệ đồng Việt nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh sửa đổi QĐ 337/1998/QĐ-NHNN7