Quyết định 1925/QĐ-UBND

Quyết định 1925/QĐ-UBND năm 2009 về quy định đối tượng hỗ trợ và mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Quyết định 925/QĐ-UBND đối tượng mức hỗ trợ cán bộ tiếp công dân tỉnh Hưng Yên đã được thay thế bởi Quyết định 26/2012/QĐ-UBND chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức tỉnh Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 07/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 925/QĐ-UBND đối tượng mức hỗ trợ cán bộ tiếp công dân tỉnh Hưng Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1925/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 22 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ VÀ MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 586/TTg-KGVX ngày 22/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư; Công văn số 2060/TTCP-TCCB ngày 03/10/2008 của Thanh tra Chính phủ về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư;

Căn cứ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 31/8/2009;

Xét đề nghị của Liên ngành: Thanh tra tỉnh - Sở Tài chính tại Tờ trình số 16/TTrLN-TC-TTT ngày 28/7/2009 về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đối tượng hỗ trợ và mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

- Cán bộ, công chức thuộc cơ quan Nhà nước các cấp tỉnh, huyện, xã được thủ trưởng cơ quan phân công làm công tác tiếp công dân; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo; được cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo;

- Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh được thủ trưởng đơn vị phân công nhiệm vụ phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

2. Mức hỗ trợ:

- Cán bộ, công chức nêu tại mục 1 điều này được hưởng mức hỗ trợ 25.000đ/ngày; cán bộ, công chức đang hưởng phụ cấp trách nhiệm thanh tra theo Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng mức hỗ trợ 15.000đ/ngày.

- Cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện được thủ trưởng đơn vị phân công thường xuyên tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được hỗ trợ tiền may trang phục 1.000.000đ/người/năm (trừ cán bộ, công chức đã được may trang phục ngành Thanh tra).

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách Nhà nước giao trong dự toán kinh phí hàng năm của đơn vị có cán bộ, công chức được hưởng hỗ trợ.

4. Mức hỗ trợ trên được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và Điều 1 quyết định này, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cán bộ, công chức có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Bật Khách

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1925/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1925/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2009
Ngày hiệu lực22/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1925/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 925/QĐ-UBND đối tượng mức hỗ trợ cán bộ tiếp công dân tỉnh Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 925/QĐ-UBND đối tượng mức hỗ trợ cán bộ tiếp công dân tỉnh Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1925/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Bật Khách
        Ngày ban hành22/09/2009
        Ngày hiệu lực22/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 925/QĐ-UBND đối tượng mức hỗ trợ cán bộ tiếp công dân tỉnh Hưng Yên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 925/QĐ-UBND đối tượng mức hỗ trợ cán bộ tiếp công dân tỉnh Hưng Yên