Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND quy định mức thu tiền học buổi thứ 2 và tiền học bán trú đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2010 - 2011 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND thu tiền học mầm non phổ thông công lập Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 24/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 12/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND thu tiền học mầm non phổ thông công lập Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2011/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN HỌC BUỔI THỨ 2 VÀ TIỀN HỌC BÁN TRÚ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM HỌC 2010 - 2011

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 126/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân khoá VII, kỳ họp lần thứ 18 về việc quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2010 - 2011;

Theo Tờ trình số 1702/TTr-SGDĐT ngày 12/11/2010 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu và sử dụng tiền học buổi thứ 2 và tiền học bán trú đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2010 - 2011 như sau:

1. Mức thu tiền học buổi thứ 2: (01 buổi được tính = 03 tiết).

- Bậc mầm non:


Tiền học buổi thứ 2

Thành thị

3000 đồng/01 buổi học

Nông thôn

2000 đồng/01 buổi học

- Bậc tiểu học:

Tiền học buổi thứ 2

Thành thị

1000 đồng/01 tiết học

Nông thôn

700 đồng/01 tiết học

- Bậc trung học:

Tiền học buổi thứ 2

Thành thị

1.200 đồng/01 tiết học

Nông thôn

800 đồng/01 tiết học

2. Thu tiền học lớp bán trú bao gồm:

- Tiền học buổi thứ 2 (khoản 1, Điều 1 của Quyết định này).

- Tiền ăn và tiền chăm sóc học sinh phải có sự thoả thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

3. Hình thức thu: Sử dụng hoá đơn thu dịch vụ của ngành thuế.

4. Sử dụng tiền học buổi thứ 2 và tiền học lớp bán trú:

- Khai và nộp thuế theo quy định hiện hành.

- Tiền học buổi thứ 2 nộp vào Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi, tiền học lớp bán trú sử dụng tại đơn vị.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật; thực hiện yêu cầu thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu do đơn vị cung cấp.

- Tiền học buổi thứ 2 chi như sau: Chi 75% hỗ trợ tiền dạy thêm giờ cho giáo viên; 15% tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, văn phòng phẩm, điện, nước …; 10% cho công tác quản lý.

- Tiền học lớp bán trú chi như sau: Chi giống như tiền học buổi thứ 2. Phần thoả thuận với phụ huynh học sinh chi mua sắm các vật dụng phục vụ lớp bán trú; chi tiền ăn, uống, nghỉ tại trường, thuê bảo mẫu và người phục vụ bán trú.

Hiệu trưởng các trường xây dựng quy chế chi tiêu nội nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của trường, thực hiện công khai tại đơn vị.

Điều 2.

- Việc tổ chức học buổi thứ 2 và bán trú được thực hiện ở những trường có điều kiện.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Văn Sáu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2011
Ngày hiệu lực16/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/07/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND thu tiền học mầm non phổ thông công lập Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND thu tiền học mầm non phổ thông công lập Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành06/01/2011
        Ngày hiệu lực16/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/07/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND thu tiền học mầm non phổ thông công lập Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND thu tiền học mầm non phổ thông công lập Vĩnh Long