Quyết định 2843/2007/QĐ-UBND

Quyết định 2843/2007/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định 1469/2007/QĐ-UBND quy định thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh Ninh Bình ban hành

Quyết định số 2843/2007/QĐ-UBND thẩm quyền phê duyệt quy hoạch Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1317/2008/QĐ-UBND thu hồi đất đầu tư xây dựng khu đô thị mới và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định số 2843/2007/QĐ-UBND thẩm quyền phê duyệt quy hoạch Ninh Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2843/2007/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 
QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1469/2007/QĐ-UBND NGÀY 22/6/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT, THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT KHU ĐÔ THỊ MỚI VÀ ĐIỂM DÂN CƯ MỚI ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ, về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 5 của Quy định Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết thu hồi đất, quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm Quyết định số 1469/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh, như sau:

- Đối với các huyện, thị xã: Các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá không vượt quá 20% tổng số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất khu đất đấu giá;

- Đối với thị xã Ninh Bình (nay là thành phố Ninh Bình): Các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá không vượt quá 30% tổng số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất khu đất đấu giá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoach và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã ở địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2843/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2843/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2843/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 2843/2007/QĐ-UBND thẩm quyền phê duyệt quy hoạch Ninh Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 2843/2007/QĐ-UBND thẩm quyền phê duyệt quy hoạch Ninh Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2843/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýPhan Tiến Dũng
       Ngày ban hành14/12/2007
       Ngày hiệu lực24/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2008
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 2843/2007/QĐ-UBND thẩm quyền phê duyệt quy hoạch Ninh Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 2843/2007/QĐ-UBND thẩm quyền phê duyệt quy hoạch Ninh Bình