Quyết định 19/2007/QĐ-BYT

Quyết định 19/2007/QĐ-BYT về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định19/2007/QĐ-BYT chỉ định tổ chức kiểm tra nhà nước chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu đã được thay thế bởi Quyết định 3005/QĐ-BYT 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật về y tế tính đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 13/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định19/2007/QĐ-BYT chỉ định tổ chức kiểm tra nhà nước chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

BỘ TR­ƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ “Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá”;
Căn cứ Thông t­ư số 02/2006/TT-BKHCN ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ h­ướng dẫn điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lư­ợng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thẩm định Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng tham gia công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu ngày 14 tháng 12 năm 2006;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng thuộc Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu tại cửa khẩu thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và có thời hạn là 03 năm.

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục liên quan trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành và Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2007/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2007
Ngày hiệu lực16/05/2007
Ngày công báo01/05/2007
Số công báoTừ số 288 đến số 289
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2007/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định19/2007/QĐ-BYT chỉ định tổ chức kiểm tra nhà nước chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định19/2007/QĐ-BYT chỉ định tổ chức kiểm tra nhà nước chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2007/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrịnh Quân Huấn
        Ngày ban hành08/03/2007
        Ngày hiệu lực16/05/2007
        Ngày công báo01/05/2007
        Số công báoTừ số 288 đến số 289
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định19/2007/QĐ-BYT chỉ định tổ chức kiểm tra nhà nước chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định19/2007/QĐ-BYT chỉ định tổ chức kiểm tra nhà nước chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu