Thông báo 13/TB-BCA-V11

Thông báo 13/TB-BCA-V11 năm 2016 kết luận Hội nghị tổng kết Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA về kiểm soát tải trọng xe do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 13/TB-BCA-V11 tổng kết kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA về kiểm soát tải trọng xe 2016


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/TB-BCA-V11

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KẾ HOẠCH SỐ 12593/KHPH-BGTVT-BCA NGÀY 21/11/2013 CỦA LIÊN BỘ CÔNG AN - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG XE

Ngày 30/8/2016, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 về phối hợp thực hiện kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng của xe ôtô. Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, y viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đồng chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đại diện Ủy ban nhân dân, Công an, Sở Giao thông vận tải, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe báo cáo tổng kết và phát biểu của các đơn vị, địa phương, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải thống nhất đánh giá và chỉ đạo như sau:

1. Hội nghị thống nhất cao về đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác đã đạt được và tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm trong phi hp thực hiện kế hoạch liên Bộ về xử lý vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng của ô tô trên các tuyến giao thông đường bộ. Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải chủ động ban hành kế hoạch liên ngành chỉ đạo các đơn vị chức năng của hai Bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), kiểm soát, xử lý vi phạm tải trọng xe ôtô; phối hợp chặt chẽ vi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT. Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương, địa phương đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng trên các tuyến giao thông đường bộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Thanh tra giao thông, Kiểm soát quân sự đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức kiểm soát tải trọng 24/24h trên các tuyến giao thông. Cùng với việc triển khai lực lượng phối hợp liên ngành theo kế hoạch, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các xe ô tô chở quá tải trọng trên tất cả các tuyến đường. Lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại những nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô, kho, cảng, bến bãi, mỏ vật liệu...

Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện kế hoạch liên Bộ, tình hình vi phạm về tải trọng phương tiện xe ôtô đã được kiểm soát, giảm trên 92% so với thời điểm trước khi thực hiện Kế hoạch số 12593, đặc biệt là các phương tiện chở hàng lưu thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm Bắc - Nam; ý thức chấp hành quy định về tải trọng của lái xe, chủ xe, chủ hàng đã được nâng cao hơn.

Từ những kết quả trên cho thấy: nếu các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, các lực lượng chuyên trách nòng cốt của hai Bộ với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, tích cực phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra cùng với sự vào cuộc của các cấp, các cơ quan truyền thông và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân thì TTATGT sẽ được đảm bảo.

2. Về tồn tại, khó khăn vưng mắc, cần lưu ý:

- Vẫn còn một số doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, các quy định về vận tải đường bộ còn hạn chế; cố tình trốn tránh, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng; có thủ đoạn như: đóng cửa xe bỏ đi hay thuê container vận chuyển hàng rồi kẹp chì gây khó khăn cho việc hạ tải; gây cản trở, ùn tắc giao thông... để đối phó, thậm chí chống lại lực lượng thực thi công vụ; có nơi, có lúc đã xuất hiện các đối tượng “cò”, “môi giới dẫn xe” hoạt động xung quanh các điểm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

- Việc phân công nhiệm vụ giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát khác, Thanh tra giao thông ở một số địa phương không thống nhất, không đúng với Kế hoạch số 12593 của liên Bộ; thiết bị cân của một số Trạm kiểm tra tải trọng có lúc trục trặc, gặp sự cố hoặc lái xe điều khiển xe đâm vào gây hư hỏng dẫn đến kết quả thiếu chính xác; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng thiếu chặt chẽ, có nơi thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, không loại trừ có biểu hiện tiêu cực.

- Công tác tổ chức ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện cam kết đã ký của các tổ chức, cá nhân về không chở hàng quá tải trọng, bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô tại các kho cảng, bến, bãi, đầu nguồn hàng... chưa hiệu quả, vi phạm cam kết vẫn xảy ra.

3. Về chủ trương chỉ đạo và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Hội nghị thng nhất:

(1) Chủ trương chỉ đạo và mục tiêu: Sau hơn 02 năm thực hiện đã đạt được mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch số 12593 đề ra, vi phạm quá tải trọng giảm trên 92%, ý thức của người tham gia giao thông và các cơ quan quản lý về vận tải đường bộ đã được nâng cao. Vì vậy, hai Bộ thống nhất kết thúc thực hiện Kế hoạch liên ngành Công an - Giao thông vận tải số 12593; tuy nhiên việc kiểm soát tải trọng xe phải tiếp tục thực hiện thường xuyên, liên tục, xử lý kiên quyết từ gốc. Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm TTATGT nói chung, trong đó có vi phạm tải trọng xe; lực lượng Thanh tra giao thông tập trung xử lý tại các điểm tập kết hàng hóa, kho, cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu..., các điểm đặt thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ do ngành Giao thông vận tải quản lý và đôn đốc việc ký cam kết, thực hiện cam kết của các chủ phương tiện, chủ hàng, kho, cảng. Phấn đấu đến hết năm 2016 chấm dứt tình trạng xe quá tải hoạt động trên đường bộ.

(2) Nhiệm vụ chung: Giao Cục Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ Công an, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thanh tra Bộ, Vụ Vận tải (Bộ Giao thông vận tải) căn cứ yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy và khắc phục ùn tắc giao thông” và tình hình thực tiễn hiện nay để tham mưu Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về công tác kiểm soát tải trọng xe.

(3) Nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, ngành, địa phương:

a) Bộ Công an:

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện việc trang bị hệ thống cân tải trọng cố định tại các Trạm Cảnh sát giao thông theo Đề án “Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg ngày 15/12/2005; đồng thời tiếp tục trang bị cân tải trọng xách tay để tuần tra, kiểm soát lưu động phát hiện, xử lý các xe quá tải trên các tuyến giao thông (nhất là các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường nông thôn...).

- Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ Công an và kế hoạch bảo đảm TTATGT của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các cơ quan Cảnh sát điều tra kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; xác lập chuyên án đấu tranh đối với hành vi có biểu hiện tiêu cực trong hoạt động kiểm soát tải trọng xe...

- Lực lượng Công an theo phân cấp lập hồ sơ điều tra cơ bản tuyến, địa bàn, rà soát, thống kê, phân tích số lượng, tình hình ô tô vận tải hàng hóa hoạt động trên địa bàn để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

b) Bộ Giao thông vận tải:

- Rà soát và kiểm tra việc tổ chức ký cam kết không chở hàng quá tải trọng của các đơn vị, địa phương; đơn vị, địa phương nào chưa thực hiện thì yêu cầu phải tổ chức ký cam kết, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cam kết đã ký.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện theo đúng chức năng nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm về tải trọng phương tiện, về kích thước thùng xe tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho, cảng bin, cảng thủy nội địa, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô... để ngăn chặn kịp thời các xe ô tô chở hàng quá tải trọng trước khi lưu thông trên đường.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, hoạt động kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho phù hợp với thực tiễn.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương (nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông) tăng cường trao đổi thông tin về công tác bảo đảm TTATGT, kiểm soát tải trọng xe, cung cấp các dữ liệu liên quan đến điều kiện của phương tiện, hành trình phương tiện... để phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm.

- Siết chặt công tác quản lý cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ. Đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc cấp giấy phép lưu hành với thủ tục hành chính nhanh gọn. Rà soát, cắm đầy đủ, đúng quy định các biển báo tải trọng cầu, đường để người tham gia giao thông biết thực hiện và làm căn cứ để xử lý vi phạm; cắm biển cấm dừng xe, đỗ xe tại những nơi có tình trạng nhiều xe chở hàng quá tải trọng dừng, đỗ nhằm đối phó việc kiểm tra của cơ quan chức năng. Đảm bảo chất lượng, độ chính xác của cân tải trọng. Giải quyết tình trạng ùn ứ phương tiện tại các đơn vị đăng kiểm; kiên quyết không đăng kim những phương tiện cơi nới kích thước thùng xe trái quy định.

- Triển khai Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Nâng cao công tác quản lý Nhà nước về vận tải đường bộ, quy trách nhiệm cho các đơn vị quản lý kho, cảng, bến bãi, nhà ga, các doanh nghiệp, chủ xe để xảy ra vi phạm, quản lý chặt chẽ việc xếp hàng hóa lên xe ô tô nhằm siết chặt quản lý về xếp hàng và tải trọng phương tiện.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, thực hiện các giải pháp đồng bộ, kịp thời tăng cường kết nối, nâng cao năng lực và hiệu quả của các phương thức vận tải đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và hàng không để giảm áp lực cho vận tải đường bộ; thiết lập môi trường kinh doanh vận tải bình đẳng, lành mạnh, có cơ cấu thị phần hợp lý giữa các phương thức vận tải.

c) y ban nhân dân các địa phương:

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải về công tác kiểm soát tải trọng xe. Trong đó, tăng cường kiểm soát, xử lý ngay tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho, cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô.. .đngăn chặn, xử lý kịp thời các xe ô tô chở hàng quá tải trọng trước khi lưu thông trên các tuyến đường.

- Ưu tiên sử dụng kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ địa phương và kinh phí từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đbảo đảm cho công tác bảo đảm TTATGT, kiểm soát tải trọng xe.

- Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải quản lý, vận hành các xe cân do Bộ Giao thông vận tải trang bị; kiện toàn, tổ chức lại hoạt động của các xe cân phù hợp với tình hình xe quá tải trên địa bàn.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng được pháp luật quy định; trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động để phát hiện, xử lý các xe quá tải trọng trên các tuyến giao thông; lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm soát tải trọng xe tại nơi xuất phát, khu vực kho, cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa và tại các điểm đặt thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ do Bộ Giao thông vận tải trang bị.

- Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải các địa phương kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức chưa thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô; có giải pháp quản lý các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, khai thác mỏ, các nhà máy, xí nghiệp, các nông, lâm trường, các cảng, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn, có biện pháp kiểm soát chặt việc xếp hàng hóa lên xe ô tô ngay trong khu vực do mình quản lý.

4. Đ nghị Chính phủ ban hành Chỉ thị về công tác kiểm soát tải trọng xe; trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng Bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật để tránh trùng chéo đồng thi vẫn bảo đảm kiểm soát, xử lý vi phạm tải trọng. Bộ Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa lên xe ô tô; thiệt hại do xe quá tải gây ra; chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải về kiểm soát, xử lý tải trọng xe; biểu dương các điển hình tốt và phê phán các hành vi vi phạm. Bộ Tài chính: Chỉ đạo cơ quan Hải quan không giải quyết thủ tục thông quan nhập cảnh, thủ tục kẹp chì hải quan đối với trường hợp xe ô tô chở hàng hóa vượt quá tải trọng thiết kế của xe; phân bổ kinh phí cho công tác bảo đảm TTATGT. Bộ Công Thương: Chỉ đạo các cơ quan chức năng không cho nhập khu các xe ô tô có trọng tải, kích thước không phù hợp với điều kiện giao thông đường bộ ở Việt Nam như xe siêu trường, siêu trọng, xe quá khổ, quá gii hạn của cầu, đường... tham gia giao thông. Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng: Chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp trực thuộc hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất hoặc cung ứng vật liệu xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản yêu cầu các cơ quan, đơn vị này quán triệt thực hiện nghiêm các quy định ca pháp luật về xếp hàng hóa lên xe ô tô và có biện pháp kiểm soát chặt việc xếp hàng hóa đúng tải trọng lên xe ô tô ngay tại khu vực đầu nguồn hàng do mình quản lý.

Sau Hội nghị này, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải sẽ có hướng dẫn cụ thể về khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trong hơn 02 năm qua.

Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải thông báo kết luận chỉ đạo về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện và các nhiệm vụ trọng tâm về công tác đảm bảo trật tự ATGT để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện. Giao Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Thông báo này giúp lãnh đạo hai Bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo lãnh đạo hai Bộ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (Đ báo cáo);
- Phó TTg - Chủ tịch UBATGTQG (Đ báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng BCA
(Đ báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng BGTVT
(Đ báo cáo);
- BỘ GTVT (Để p/hợp chỉ đạo);
- Ủy ban ATGTQG (Để p/hợp chỉ đạo);
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW (Để p/hợp chỉ đạo);
- Ban ATGT các t
nh, thành phố trực thuộc TW (Để p/hợp chỉ đạo);
- Công an các đơn vị, địa phương (để thực hiện);
- S
giao thông vận tải các địa phương (để thực hiện);
- Lưu: VT, V11,C67.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng
Lê Quý Vương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/TB-BCA-V11

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu13/TB-BCA-V11
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2016
Ngày hiệu lực08/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/TB-BCA-V11

Lược đồ Thông báo 13/TB-BCA-V11 tổng kết kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA về kiểm soát tải trọng xe 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 13/TB-BCA-V11 tổng kết kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA về kiểm soát tải trọng xe 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu13/TB-BCA-V11
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành08/09/2016
        Ngày hiệu lực08/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 13/TB-BCA-V11 tổng kết kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA về kiểm soát tải trọng xe 2016

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 13/TB-BCA-V11 tổng kết kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA về kiểm soát tải trọng xe 2016

           • 08/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực