Thông báo 226/TB-VPCP

Thông báo số 226/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 24 của Hội đồng thi đua-khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 226/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp lần 24 Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 24 CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

Ngày 19 tháng 8 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương.

Sau khi nghe đại diện Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và dự kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương có ý kiến kết luận như sau:

1. Công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua đã bám sát những nhiệm vụ chínhh trị trọng tâm, góp phần động viên kịp thời các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng bền vững. Hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt Chỉ thị 19/CT-TW ngày 22/12/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 258/QĐ-TTg ngày 04/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với nhiều hình thức thiết thực, phong phú, có tác dụng tốt trong việc động viên, khích lệ phong trào thi đua trong cả nước.

Tuy vậy, công tác thi đua khen thưởng vẫn còn bộc lộ những hạn chế: Ở một số Bộ, ngành, địa phương, công tác thi đua khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua chưa thường xuyên, liên tục; công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến làm chưa thật hiệu quả, khen thưởng chưa kịp thời nên tác dụng nêu gương chưa cao.

2. Các Bộ, ngành, địa phương phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua của các cụm, khối, giữa các địa phương, đơn vị, ngành, lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt, nhất là trong thực hành tiết kiệm và sửa đổi lề lối làm việc, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phải tăng cường hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai công tác thi đua khen thưởng của các cụm, khối thi đua theo sự phân công, có báo cáo, đánh giá và kiến nghị đề xuất để kịp thời rút kinh nghiệm.

3. Các Bộ, ngành và địa phương sớm kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Nghị định 122/2005/NĐ-CP Nghị định 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ. Bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng ở các tỉnh, thành phố cần phải thống nhất. Ban Thi đua khen thưởng thuộc Sở Nội vụ do một Phó Giám đốc Sở làm Trưởng ban và là Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng.

4. Giao Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương:

- Rà soát, tổng hợp và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua Khen thưởng, nhất là tiêu chuẩn, đối tượng, quy trình thủ tục xét khen thưởng.

- Trong quý IV năm 2008 có báo cáo Thủ tướng Chính phủ Chương trình chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII (dự kiến vào cuối năm 2010).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương, các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- TAND, VKSNDTC;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW thuộc Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b), (M200).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 226/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu226/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2008
Ngày hiệu lực27/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 226/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 226/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp lần 24 Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 226/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp lần 24 Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu226/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành27/08/2008
        Ngày hiệu lực27/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 226/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp lần 24 Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 226/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp lần 24 Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương

           • 27/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực