Thông báo 589/TB-VPCP

Thông báo 589/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 589/TB-VPCP 2017 kết luận tại hội nghị phòng chống AIDS tệ nạn ma túy mại dâm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM, TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

Ngày 08 tháng 12 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ủy ban Quốc gia. Dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có các thành viên Ủy ban Quốc gia; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao; đại diện các Bộ, ngành Trung ương. Tại đầu cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban Quốc gia, phát biểu tham luận của các cơ quan, địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong năm 2017, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát với tình hình thực tế của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia, sự vào cuộc tích cực và đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh - trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2017 là năm thứ 9 liên tiếp giảm cả 3 tiêu chí: số người nhiễm HIV mới, số chuyển sang AIDS và số tử vong do AIDS hàng năm. Số vụ, số đối tượng phạm tội về ma túy bị phát hiện, bắt giữ tăng, nhiều đường dây ma túy lớn bị triệt phá, giảm các điểm, tụ điểm phức tạp; công tác cai nghiện ma túy tiếp tục có chuyển biến tốt, đạt được sự đồng thuận xã hội và bảo đảm ổn định trong các cơ sở cai nghiện, khắc phục được những khó khăn trong công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nhiều nơi làm tốt công tác phòng, chống mại dâm, hoạt động mại dâm đã bớt công khai, thách thức dư luận. Một số địa phương đã chủ động bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Lây nhiễm HIV qua đường tình dục tiếp tục gia tăng và chiếm tỷ lệ cao. Tình hình vận chuyển, buôn bán ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp tiếp tục diễn biến phức tạp; người nghiện ma túy tăng, số người sử dụng ma túy tổng hợp chiếm đến 46% số người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát (theo số liệu thống kê ở 21 tỉnh, thành phố). Chương trình điều trị Methadone chững lại, sbệnh nhân tham gia điều trị Methadone trên toàn quốc mới đạt 62,5% chtiêu Chính phủ đề ra, tỷ lệ bỏ điều trị cao. Đổi mới công tác cai nghiện còn chậm, việc chuyển đổi các Trung tâm cai nghiện còn chưa thực chất, chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Công tác truyền thông chưa thực sự hiệu quả. Hoạt động mại dâm ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Nguồn tài trợ quốc tế giảm mạnh, kinh phí trong nước không đáp ứng yêu cầu, ngân sách năm 2017 chậm phân b, một số địa phương chưa sử dụng đúng mục đích ngân sách trung ương cấp cho công tác này. Một số cấp ủy, chính quyền chưa chủ động, quyết liệt thực hiện các chỉ đạo và chi tiêu của Chính phủ giao.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018:

Để tiếp tục kiềm chế và đẩy lùi dịch HIV/AIDS, tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, các Bộ, ngành thành viên Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục phát huy kết quả năm 2017, khắc phục hạn chế, tồn tại, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản pháp luật có liên quan. Tiến hành tổng kết, đánh giá và sớm đề xuất sửa đổi Luật phòng, chống HIV/AIDS, Luật phòng, chống ma túy và Pháp lệnh phòng, chống mại dâm bảo đảm triển khai thực hiện ngày càng tốt hơn.

2. Quyết liệt triển khai các giải pháp để đạt mục tiêu 90-90-90 về phòng, chống HIV/AIDS vào năm 2020, Bảo đảm đủ thuốc ARV và tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh được điều trị, phấn đấu đạt tỷ lệ điều trị ARV cho người nhiễm HIV lên 90%. Kiên trì triển khai Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone theo chỉ đạo của Chính phủ.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ về ma túy tổng hợp. Liên tục tổ chức truy quét, phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm ma túy. Đổi mới công tác cai nghiện về chất, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa phương.

4. Không để phát sinh các tụ điểm mại dâm mới, phấn đấu giảm 50% số tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm vào cuối năm 2018.

III. TCHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2016, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2017, Ch thsố 25/CT-TTg ngày 5 tháng 6 năm 2017 về tăng cường công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện trong tình hình mới.

2. Bộ Công an:

- Báo cáo thống kê định kỳ hằng năm về số người sử dụng ma túy tổng hợp trên toàn quốc, lập hồ sơ quản lý đối với đối tượng này.

- Tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy, trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

- Tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng internet để giới thiệu, mua bán, khuyến khích sử dụng ma túy; có biện pháp xử lý các đối tượng mua bán các chất kích thích chưa có trong danh mục quản lý của Chính phủ (bóng cười, các chất hướng thần mới...).

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực này thành lập đường dây nóng tư vấn về cai nghiện ma túy và giáo dục phòng chống ma túy theo hình thức xã hội hóa.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ dự án Luật về mại dâm.

- Khẩn trương trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuyển đổi hoàn toàn các cơ sở cai nghiện theo chỉ đạo của Chính phủ; đẩy mạnh thí điểm nhân rộng mô hình điều trị, cai nghiện bằng thuốc đông y do Việt Nam sản xuất.

- Tăng cường công tác kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 178/CP các cấp; tập trung triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng hệ thống dịch vụ xã hội trợ giúp người bán dâm.

4. Bộ Y tế:

- Tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống HIV/AIDS, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Mở rộng điều trị ARV, chuẩn bị thanh toán thuốc ARV bằng Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Hoàn thành việc triển khai phần mềm quản lý điều trị Methadone trên toàn quốc trong quý II năm 2018. Báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm (2008-2017) triển khai Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone và có kiến nghị, giải pháp để đạt chỉ tiêu theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn địa phương điều trị cho người bị loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp; tiếp tục tăng cường tập huấn, cấp chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia công tác cai nghiện ma túy.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính:

- Xem xét bổ sung kinh phí mua thuốc ARV trong năm 2018 do chưa triển khai đấu thầu mua thuốc ARV qua Quỹ bảo hiểm y tế để bảo đảm nguồn cung ứng thuốc cho các tỉnh, thành phố.

- Cân đối bảo đảm kinh phí cho Chương trình cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy; các dự án đầu tư, cải tạo sửa chữa, nâng cấp cơ sở cai nghiện cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020; Chương trình phối hợp truyền thông giữa Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Khảo sát tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng ma túy; tổ chức các chương trình tuyên truyền phòng chng ma túy tại các cụm trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học; xã hội hóa các chương trình tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy trong trường học.

7. Bộ Tư pháp: Nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định về cai nghiện bắt buộc trong Luật xử lý vi phạm hành chính; đề xuất sửa đổi, bổ sung nhng quy định đối với người nghiện ma túy tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tăng thời lượng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; mchuyên mục thường kỳ về nội dung này.

9. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm cho thanh, thiếu niên, cán bộ đoàn, các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ, đoàn viên Công đoàn trên toàn quốc.

10. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền các cấp thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS bảo đảm thực hiện mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020; triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020, Đề án đổi mới công tác cai nghiện, Chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

- Khẩn trương ban hành Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Đề án, trong đó bố trí, cân đối ngân sách địa phương, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế trong việc chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội (Trung tâm 06) trên địa bàn thành các Cơ sở cai nghiện theo Nghị quyết 98/NQ-CP.

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xã hội tham gia vào công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và cai nghiện ma túy.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và trong việc thực hiện các chỉ tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

11. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với các cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia kịp thời đề xuất, tháo gỡ những về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng Đề án Tòa ma túy.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan, các thành viên Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
-
UB về các vấn đề XH của QH;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các thành viên UBQG PC AIDSMTMD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐ
T, các Vụ: TH, NC, KTTH, QHĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3b), CĐ.
139

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 589/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu589/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 589/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 589/TB-VPCP 2017 kết luận tại hội nghị phòng chống AIDS tệ nạn ma túy mại dâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 589/TB-VPCP 2017 kết luận tại hội nghị phòng chống AIDS tệ nạn ma túy mại dâm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu589/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 589/TB-VPCP 2017 kết luận tại hội nghị phòng chống AIDS tệ nạn ma túy mại dâm

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 589/TB-VPCP 2017 kết luận tại hội nghị phòng chống AIDS tệ nạn ma túy mại dâm

           • 20/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực