Thông tư 04/2005/TT-BTM

Thông tư 04/2005/TT-BTM điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 (sửa đổi Thông tư 10/2004/TT-BTM ) do Bộ thương mại ban hành

Thông tư 04/2005/TT-BTM danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 sửa đổi 10/2004/TT-BTM đã được thay thế bởi Quyết định 01/2007/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2007.

Nội dung toàn văn Thông tư 04/2005/TT-BTM danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 sửa đổi 10/2004/TT-BTM


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2005/TT-BTM

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 04/2005/TT-BTM NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC HÀNG NHẬP KHẨU ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2005 (BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 91/2003/QĐ-TTg">10/2004/TT-BTM NGÀY 27/12/2004 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI)

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 46/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan;
Bộ Thương mại bổ sung, sửa đổi Thông tư số 91/2003/QĐ-TTg">10/2004/TT-BTM ngày 27/12/2004 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 như sau:

1. Sửa đổi Phần I "Quy định chung" của Thông tư số 91/2003/QĐ-TTg">10/2004/TT-BTM ngày 27 tháng 12 năma 2004 của Bộ Thương mại như sau:

áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 đối với 03 mặt hàng: trứng gia cầm, thuốc lá nguyên liệu và muối theo các chi tiết sau:

TT

Mã số HS

Mô tả hàng hóa

Số lượng cho năm 2005

1

0407

Trứng gia cầm

Cấp theo nhu cầu

2

2401

Thuốc lá nguyên liệu

29.774 tấn

3

2501

Muối

200.000 tấn

2. Bãi bỏ các quy định tại Mục 3, Mục 4, Phần II "Đối tượng được phân giao hạn ngạch thuế quan" trong Thông tư số 91/2003/QĐ-TTg">10/2004/TT-BTM ngày 27 tháng 12 năm 2004 của Bộ Thương mại liên quan đến việc giao hạn ngạch thuế quan các mặt hàng sữa nguyên liệu chưa cô đặc (mã số 0401), sữa nguyên liệu cô đặc (mã số 0402), ngô hạt (mã số 1005) và bông (mã số 5201, 5202 và 5203).

3. Các nội dung khác của Thông tư số 91/2003/QĐ-TTg">10/2004/TT-BTM ngày 27 tháng 12 năm 2004 của Bộ Thương mại giữ nguyên hiệu lực thi hành.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

Phan Thế Ruệ

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2005/TT-BTM

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 04/2005/TT-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/03/2005
Ngày hiệu lực 15/04/2005
Ngày công báo 31/03/2005
Số công báo Số 27
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/02/2007
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2005/TT-BTM

Lược đồ Thông tư 04/2005/TT-BTM danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 sửa đổi 10/2004/TT-BTM


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 04/2005/TT-BTM danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 sửa đổi 10/2004/TT-BTM
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 04/2005/TT-BTM
Cơ quan ban hành Bộ Thương mại
Người ký Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành 24/03/2005
Ngày hiệu lực 15/04/2005
Ngày công báo 31/03/2005
Số công báo Số 27
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/02/2007
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 04/2005/TT-BTM danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 sửa đổi 10/2004/TT-BTM

Lịch sử hiệu lực Thông tư 04/2005/TT-BTM danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 sửa đổi 10/2004/TT-BTM