Thông tư 05/2000/TT-BCN

Thông tư 05/2000/TT-BCN sửa đổi danh mục hoá chất nhập khẩu năm 2000 ban hành kèm theo Thông tư 01/2000/TT-BCN do Bộ Công nghiệp ban hành

Thông tư 05/2000/TT-BCN sửa đổi danh mục hoá chất nhập khẩu năm 2000 theo Thông tư 01/2000/TT-BCN đã được thay thế bởi Quyết định 43/2006/QĐ-BCN Danh mục văn bản pháp luật Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/01/2007.

Nội dung toàn văn Thông tư 05/2000/TT-BCN sửa đổi danh mục hoá chất nhập khẩu năm 2000 theo Thông tư 01/2000/TT-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2000/TT-BCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 05/2000/TT-BCN NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2000 SỬA ĐỔI DANH MỤC HOÁ CHẤT NHẬP KHẨU NĂM 2000 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 242/1999/QĐ-TTg">01/2000/TT-BCN NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2000 CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Điều 9, Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ "về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000";
Căn cứ Quyết định của Bộ Thương mại số 1108/2000/QĐ-BTM ngày 08 tháng 8 năm 2000 về điều chỉnh Danh mục chi tiết hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Quyết định số 0088/QĐ-BTM ngày 18 tháng 01 năm 2000;
Bộ Công nghiệp hướng dẫn sửa đổi Danh mục hoá chất nhập khẩu năm 2000 ban hành kèm theo Thông tư số 242/1999/QĐ-TTg">01/2000/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2000, như sau:

Chuyển toàn bộ "Bảng IV - Bao gồm các tiền chất và các chất hoá học tham gia vào quá trình chế tạo các chất ma tuý" thuộc Danh mục hoá chất độc hại cấm nhập khẩu (phụ lục 1) sang Danh mục hoá chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại nhập khẩu có điều kiện (phụ lục 2) ban hành kèm theo Thông tư số 242/1999/QĐ-TTg">01/2000/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2000.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Lê Quốc Khánh

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2000/TT-BCN

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 05/2000/TT-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/08/2000
Ngày hiệu lực 29/08/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/01/2007
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2000/TT-BCN

Lược đồ Thông tư 05/2000/TT-BCN sửa đổi danh mục hoá chất nhập khẩu năm 2000 theo Thông tư 01/2000/TT-BCN


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 05/2000/TT-BCN sửa đổi danh mục hoá chất nhập khẩu năm 2000 theo Thông tư 01/2000/TT-BCN
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 05/2000/TT-BCN
Cơ quan ban hành Bộ Công nghiệp
Người ký Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành 14/08/2000
Ngày hiệu lực 29/08/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/01/2007
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản gốc Thông tư 05/2000/TT-BCN sửa đổi danh mục hoá chất nhập khẩu năm 2000 theo Thông tư 01/2000/TT-BCN

Lịch sử hiệu lực Thông tư 05/2000/TT-BCN sửa đổi danh mục hoá chất nhập khẩu năm 2000 theo Thông tư 01/2000/TT-BCN