Thông tư 07/2010/TT-BCT

Thông tư 07/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 07/2010/TT-BCT nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 5123/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 06/10/2011.

Nội dung toàn văn Thông tư 07/2010/TT-BCT nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 07/2010/TT-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU BỔ SUNG ĐƯỜNG THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2010

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 955/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 02 năm 2010 về việc nhập khẩu đường bình ổn giá;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 như sau:

Điều 1. Lượng hạn ngạch bổ sung

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung (đường trắng, Mã HS 1701 99 11 00) năm 2010 là 50.000 tấn (năm mươi ngàn tấn).

Điều 2. Phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường trắng theo đề nghị của thương nhân để kinh doanh thương mại và trong phạm vi lượng hạn ngạch thuế quan nêu trên.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Toà án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
 các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2010/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu07/2010/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2010
Ngày hiệu lực12/02/2010
Ngày công báo01/03/2010
Số công báoTừ số 109 đến số 110
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2011
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2010/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 07/2010/TT-BCT nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 07/2010/TT-BCT nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu07/2010/TT-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýNguyễn Thành Biên
       Ngày ban hành12/02/2010
       Ngày hiệu lực12/02/2010
       Ngày công báo01/03/2010
       Số công báoTừ số 109 đến số 110
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2011
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 07/2010/TT-BCT nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 07/2010/TT-BCT nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010