Thông tư 09/2009/TT-BNN

Thông tư 09/2009/TT-BNN ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 09/2009/TT-BNN Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế cấm sử dụng đã được thay thế bởi Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 23/05/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư 09/2009/TT-BNN Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế cấm sử dụng


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 09/2009/TT-BNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật, công bố ngày 08 tháng 08 năm 2001;
Căn cứ Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (có danh mục kèm theo) gồm:

1.1. Thuốc sử dụng trong Nông nghiệp:

1.1.1. Thuốc trừ sâu: 365 hoạt chất với 1084 tên thương phẩm.

1.1.2. Thuốc trừ bệnh: 264 hoạt chất với 756 tên thương phẩm.

1.1.3. Thuốc trừ cỏ: 151 hoạt chất với 449 tên thương phẩm.

1.1.4. Thuốc trừ chuột: 11 hoạt chất với 18 tên thương phẩm.

1.1.5. Thuốc điều hòa sinh trưởng: 47 hoạt chất với 112 tên thương phẩm

1.1.6. Chất dẫn dụ côn trùng: 5 hoạt chất với 7 tên thương phẩm

1.1.7. Thuốc trừ ốc: 18 hoạt chất với 84 tên thương phẩm.

1.1.8. Chất hỗ trợ (chất trải): 4 hoạt chất với 5 tên thương phẩm.

1.2. Thuốc trừ mối: 11 hoạt chất với 11 tên thương phẩm.

1.3. Thuốc bảo quản lâm sản: 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

1.4. Thuốc khử trùng kho: 5 hoạt chất với 5 tên thương phẩm.

2. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng ở Việt Nam (có danh mục kèm theo) gồm:

2.1. Thuốc sử dụng trong Nông nghiệp:

2.1.1. Thuốc trừ sâu: 6 hoạt chất với 11 tên thương phẩm.

2.1.2. Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất với 3 tên thương phẩm.

2.2. Thuốc trừ mối: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm.

2.3. Thuốc bảo quản lâm sản: 4 hoạt chất với 4 tên thương phẩm.

2.4. Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 9 tên thương phẩm.

3. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam (có danh mục kèm theo) gồm:

3.1. Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 21 hoạt chất.

3.2. Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

3.2. Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

3.4. Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

Điều 2. Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Thông tư này được thực hiện theo Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 3. Cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng ở Việt Nam.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Các quy định tại các Quyết định ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Điều 5. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng    

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2009/TT-BNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu09/2009/TT-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2009
Ngày hiệu lực17/04/2009
Ngày công báo19/03/2009
Số công báoTừ số 153 đến số 154
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2009/TT-BNN

Lược đồ Thông tư 09/2009/TT-BNN Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế cấm sử dụng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 09/2009/TT-BNN Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế cấm sử dụng
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu09/2009/TT-BNN
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýBùi Bá Bổng
     Ngày ban hành03/03/2009
     Ngày hiệu lực17/04/2009
     Ngày công báo19/03/2009
     Số công báoTừ số 153 đến số 154
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2014
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản gốc Thông tư 09/2009/TT-BNN Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế cấm sử dụng

     Lịch sử hiệu lực Thông tư 09/2009/TT-BNN Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế cấm sử dụng