Thông tư 11/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư 11/2013/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 11/2013/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ đã được thay thế bởi Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 11/2013/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG LOÀI CÂY TRỒNG ĐƯỢC BẢO HỘ

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/ NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng và Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ.

Điều 1. Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ, bao gồm 21 loài sau đây:

Tên Việt Nam

Tên khoa học

1. Bầu

Lagenaria sinceraria (Molina) Stanley

2. Cải thảo

Brassica pekinensis Lour. Rupr.

3. Cần tây

Apium graveolens L.

4. Dâu tằm

Vicia faba L. var. major Harz

5. Dẻ

Castanea sativa Mill.

6. Dứa

Ananas comosus (L.) Merr.

7. Đậu Bắp

Abelmoschus esculentus (L.) Moench.

8. Hồng

Diospyros kaki L.

9. Hướng dương

Helianthus annuus L.

10. Khoai môn

Colocasia esculenta (L.) Schott

11. Lan (Hòa thảo)

Dendrobium Sw.

12. Lan Mokara

Mokara.

13. Lê

Pyrus communis L.

14. Mận

Prunus salicina Lindl.

15. Rau muống

Ipomoea aquatica

16. Sắn

Manihot esculenta Crantz

17. Thuốc lá

Nicotiana tabacum L.

18. Thược dược

Dahlia Cav.

19. Trinh nữ hoàng cung

Cranium Latifolium L

20. Tuylíp

Tulipa L.

21. Xương rồng

Nhóm Chumbera, Nopal tunero, Tuna và Nhóm Xoconostles

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Các Bộ, Ngành liên quan;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ NN&PTNT;
- Bộ Trưởng;
- Lưu: VT, Cục TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2013/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu11/2013/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2013
Ngày hiệu lực22/03/2013
Ngày công báo21/02/2013
Số công báoTừ số 123 đến số 124
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2013/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 11/2013/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 11/2013/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu11/2013/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýBùi Bá Bổng
       Ngày ban hành06/02/2013
       Ngày hiệu lực22/03/2013
       Ngày công báo21/02/2013
       Số công báoTừ số 123 đến số 124
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Sở hữu trí tuệ
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 11/2013/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 11/2013/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ