Thông tư 12/2016/TT-BYT

Thông tư 12/2016/TT-BYT về Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Thông tư 12/2016/TT-BYT hóa chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong gia dụng y tế đã được thay thế bởi Thông tư 09/2018/TT-BYT danh mục hóa chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong gia dụng và được áp dụng kể từ ngày 12/06/2018.

Nội dung toàn văn Thông tư 12/2016/TT-BYT hóa chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong gia dụng y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ THEO MÃ SỐ HS TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật hóa cht số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trưng Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cnh hàng hóa với nước ngoài;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh Mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khun dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh Mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phn ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph(Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT);
- Bộ trư
ng Bộ Y tế (đ báo cáo);
- Các thứ trư
ng Bộ Y tế (đ phi hợp chỉ đạo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Sở Y t
ế các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Y t
ế các ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- C
ng thông tin điện tBộ Y tế;
- Lưu: VT, MT (03b), PC (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

DANH MỤC

HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y T THEO MÃ S HS TRONG BIU THU XUT KHU, THUẾ NHẬP KHU THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ
(ban hành kèm theo Thông tư số 12/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016)

Mã hàng hóa

Mô tả hàng hóa1

Hướng dẫn áp dụng

29.12

Aldehyt, có hoặc không có chức oxy khác; polyme mạch vòng của aldehyt; paraformaldehyt.

 

 

- Aldehyt mạch hở không có chc oxy khác:

 

2912.11

- - Metanal (formaldehyt):

 

2912.11.90

- - - Loại khác

Các chế phẩm diệt khuẩn bề mặt, dụng cụ y tế có chứa formaldehyt. Các chế phẩm có chứa hoạt chất diệt khuẩn khác cùng với formaldehyt dùng trong gia dụng và y tế cũng xếp vào nhóm này

38.08

Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gậm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc Điều hòa sinh trưng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi).

 

3808.91

- - Thuốc trừ côn trùng:

 

3808.91.20

- - - Hương vòng chống muỗi

Hương (nhang) vòng có chứa hóa chất diệt côn trùng hoặc tinh dầu để xua muỗi, diệt muỗi

3808.91.30

- - - Tấm thuốc diệt muỗi

Tấm có chứa hóa chất xua, diệt muỗi (gồm các loại sn phẩm dạng miếng, tấm tm hóa chất dùng với thiết bị điện, đốt hoặc để bốc hơi tự nhiên)

 

- - - Loại khác:

 

 

- - - - Dạng bình xịt:

Các chế phẩm có chứa hóa chất có tác dụng diệt côn trùng hoặc xua côn trùng và được đóng gói dưới dạng bình xịt

 

- - - - Loại khác:

 

3808.91.99

- - - - - Loại khác

Gm các loại sản phẩm sau:

- Hương (nhang) chứa chất diệt côn trùng hoặc tinh dầu để xua muỗi nhưng không phải dạng hương vòng.

- Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng dạng dung dịch, gel, huyền phù (SC), nhũ tương (EC), nhũ dầu (EC), huyền phù vi nang (CS), dạng bột thấm nước (WP), hạt, bả, viên và các dạng khác dùng đxua côn trùng, diệt côn trùng, tẩm màn chng muỗi.

- Chế phẩm màn tẩm sẵn hóa chất chống muỗi

- Hóa chất diệt côn trùng dạng nguyên chất để làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm diệt côn trùng.

3808.94

- - Thuốc khử trùng:

 

3808.94.20

- - - Loại khác, dạng bình xịt

Hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn đóng gói dạng bình xịt

3808.94.90

- - - Loại khác

Các hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn loại khác, không đóng gói dạng bình xịt bao gồm:

- Hóa chất, chế phẩm rửa tay sát khuẩn (dùng với nước hoặc không dùng với nước).

- Hóa chất, chế phẩm sát khuẩn da (không bao gồm các chế phẩm dùng để sát khuẩn vết thương, niêm mạc, sát khuẩn trước khi tiêm hoặc phẫu thuật).

- Hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn nước, chế phẩm diệt khun dụng cụ, bề mặt trong gia dụng và y tế.

Các chế phẩm có chứa formaldehyt nhưng có thêm các hoạt chất diệt khuẩn khác không xếp vào nhóm này

3808.99

- - Loại khác:

 

3808.99.90

- - - Loại khác

Các chất sử dụng trong chế phẩm trừ côn trùng đ tăng hoạt tính của hóa chất diệt côn trùng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, bao gồm cả piperonyl butoxide

 1 Theo Thông tư s 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính vDanh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2016/TT-BYT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu12/2016/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2016
Ngày hiệu lực01/07/2016
Ngày công báo02/08/2016
Số công báoTừ số 807 đến số 808
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/06/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2016/TT-BYT

Lược đồ Thông tư 12/2016/TT-BYT hóa chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong gia dụng y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 12/2016/TT-BYT hóa chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong gia dụng y tế
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu12/2016/TT-BYT
      Cơ quan ban hànhBộ Y tế
      Người kýNguyễn Thanh Long
      Ngày ban hành12/05/2016
      Ngày hiệu lực01/07/2016
      Ngày công báo02/08/2016
      Số công báoTừ số 807 đến số 808
      Lĩnh vựcThể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/06/2018
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 12/2016/TT-BYT hóa chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong gia dụng y tế

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 12/2016/TT-BYT hóa chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong gia dụng y tế