Thông tư 24/2012/TT-BCT

Thông tư 24/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Thông tư 24/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc đã được thay thế bởi Thông tư 42/2014/TT-BCT sửa đổi 21/2010/TT-BCT Quy tắc xuất xứ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN và được áp dụng kể từ ngày 02/01/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 24/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2012/TT-BCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 21/2010/TT-BCT NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN như sau:

Điều 1. Bổ sung danh mục các tổ chức cấp C/O tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN như sau:

Số thứ tự: 55, tên đơn vị: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, mã số: 81

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội; VP Tổng Bí thư;
- Văn phòng TW và Ban kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Ban quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang;
- Lưu: VT, XNK (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2012/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu24/2012/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2012
Ngày hiệu lực31/10/2012
Ngày công báo01/10/2012
Số công báoTừ số 617 đến số 618
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2012/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 24/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 24/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu24/2012/TT-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýNguyễn Thành Biên
     Ngày ban hành17/09/2012
     Ngày hiệu lực31/10/2012
     Ngày công báo01/10/2012
     Số công báoTừ số 617 đến số 618
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/2015
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 24/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 24/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc