Thông tư 45/2010/TT-BCT

Thông tư 45/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 45/2010/TT-BCT nhập khẩu hàng hóa đã được thay thế bởi Thông tư 02/2012/TT-BCT nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và được áp dụng kể từ ngày 18/01/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 45/2010/TT-BCT nhập khẩu hàng hóa


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 45 /2010/TT-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC QUẢN LÝ NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2011

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9523/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 12 năm 2010 về việc điều hành nhập khẩu hàng hóa theo hạn ngạch thuế quan;
Sau khi trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 như sau,

Điều 1. Lượng hàng hóa nhập khẩu theo ngạch thuế quan năm 2011

TT

Mã số hàng hoá

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

1

04070091

Trứng gà

38.000

04070092

Trứng vịt

04070099

Loại khác

2

2401

Thuốc lá nguyên liệu

tấn

38.000

3

2501

Muối

tấn

102.000

4

1701

Đường tinh luyện, đường thô

tấn

250.000

Điều 2. Nguyên tắc cấp giấy phép nhập khẩu hàng hóa theo hạn ngạch thuế quan

1. Thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, đường, thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

2. Bộ Công Thương phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 100.000 tấn muối công nghiệp cho các thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và 2.000 tấn muối tinh khiết cho các thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

3. Bộ Công Thương phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 150.000 tấn đường tinh luyện và đường thô cho các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất, 50.000 tấn đường thô cho một số nhà máy đường để tinh luyện và 50.000 tấn đường tinh luyện cho một số thương nhân kinh doanh thương mại để bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và hết hiệu lực thi hành sau ngày 31 tháng 12 năm 2011.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Toà án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Kiểm toán Nhà nước
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
 các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2010/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu45/2010/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2010
Ngày hiệu lực01/01/2011
Ngày công báo24/02/2011
Số công báoTừ số 103 đến số 104
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2010/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 45/2010/TT-BCT nhập khẩu hàng hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 45/2010/TT-BCT nhập khẩu hàng hóa
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu45/2010/TT-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýNguyễn Thành Biên
       Ngày ban hành31/12/2010
       Ngày hiệu lực01/01/2011
       Ngày công báo24/02/2011
       Số công báoTừ số 103 đến số 104
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 45/2010/TT-BCT nhập khẩu hàng hóa

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 45/2010/TT-BCT nhập khẩu hàng hóa