Thông tư 52-NV

Thông tư 52-NV năm 1961 quy định chế độ đối với sinh viên khóa I, khóa II Trường Đại học bách khoa do Bộ Nội Vụ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 52-NV chế độ sinh viên khóa I, khóa II Trường Đại học bách khoa


BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52-NV

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 1961 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA I, KHÓA II TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Căn cứ Thông tư số 41-TT/LB, ngày 08-09-1959, của Liên bộ Nội vụ - Giáo dục quy định chế độ tạm thời đối với sinh viên năm thứ 3 (khóa I) Trường Đại học bách khoa đi thực tập và công tác; Thông tư số 143-TTg, ngày 09-04-1959 của Phủ Thủ tướng về chế độ tập sự đối với sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra công tác; Thông tư số 71-CB/LTC, ngày 30-06-1960 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành chủ trương cải tiến chế độ lương và tăng lương năm 1960 ở khu vực hành chính - sự nghiệp; Thông tư số 25-NV, ngày 03-05-1961 của Bộ Nội vụ, bổ sung, sửa đổi một số điểm về chế độ tập sự, và sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ quy định chế độ đối với sinh viên khóa I, khóa II Trường Đại học bách khoa như sau:

I. ĐỐI VỐI SINH VIÊN KHÓA I

1. Những sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp kỹ sư:

a) Sinh viên thường: Được giảm một năm tập sự (hai năm thực tập và công tác vừa qua được coi như một năm học và một năm tập sự), được hưởng 85% mức lương khởi điểm; còn các chế độ bảo hiểm xã hội và phúc lợi tập thể, nói chung hưởng như những người ngoài biên chế.

b) Sinh viên là cán bộ, công nhân, viên chức được giới thiệu đi học, nhưng thiếu tiêu chuẩn hưởng sinh hoạt phí: Các cơ quan sử dụng xét, nếu thuộc các đối tượng đã quy định trong Thông tư số 25-NV, ngày 03-05-1961 của Bộ Nội vụ thì được tuyển dụng chính thức vào biên chế và hưởng bậc lương khởi điểm.

c) Sinh viên là cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế, đủ tiêu chuẩn được giới thiệu đi học: Căn cứ vào trách nhiệm cụ thể được giao mà xếp từ bậc lương khởi điểm trở lên; nếu có trường hợp được giữ chức vụ điều khiển thì xếp theo bảng lương của chức vụ điều khiển, như đã quy định trong Thông tư số 4603/LCĐ ngày 28-09-1961 của Bộ Nội vụ.

2. Những sinh viên chưa được công nhận tốt nghiệp kỹ sư:

Được hưởng lương và các chế độ khác đã quy định ở mục IV, Thông tư số 25-NV, ngày 03-05-1961 của Bộ Nội vụ.

3.Chế độ này thi hành từ ngày 01-09-1961.

II. ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA II

1. Sinh viên thường:

Phải qua thời gian tập sự 2 năm như Thông tư số 143-TTg, ngày 09-04-1959 của Phủ Thủ tướng, Thông tư số 25-NV, ngày 03-05-1961 của Bộ Nội vụ đã quy định và hưởng 85% mức lương khởi điểm như sinh viên thường khóa I; Còn các chế độ bảo hiểm xã hội và phúc lợi tập thể, nói chung được hưởng như những người ngoài biên chế.

2. Sinh viên là cán bộ, công nhân, viên chức được giới thiệu đi học, nhưng thiếu tiêu chuẩn hưởng sinh hoạt phí (thuộc các đối tượng đã quy định trong Thông tư số 25-NV):

Bộ Giáo dục sẽ cùng với các cơ quan sử dụng xét quá trình học tập và thời gian ra công tác, nếu đủ điều kiện thì giảm một nửa hoặc miễn thời gian tập sự như đã quy định trong Thông tư số 25-NV, ngày 03-05-1961 của Bộ Nội vụ.

3. Sinh viên là cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế, đủ tiêu chuẩn được giới thiệu đi học:

Áp dụng như tiết c, điều I, mục I nói trên.

4. Chế độ này thi hành từ ngày các sinh viên trên nhận công tác.

Đề nghị các cơ quan căn cứ vào các điều quy định trên đây và những điều đã quy định trong Thông tư số 143-TTg, ngày 09-04-1959 của Phủ Thủ tướng, Thông tư số 25-NV, ngày 03-05-1961 của Bộ Nội vụ mà thi hành cho thống nhất.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Lê Tất Đắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52-NV

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu52-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 46
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 52-NV chế độ sinh viên khóa I, khóa II Trường Đại học bách khoa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 52-NV chế độ sinh viên khóa I, khóa II Trường Đại học bách khoa
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu52-NV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýLê Tất Đắc
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 46
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 52-NV chế độ sinh viên khóa I, khóa II Trường Đại học bách khoa

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 52-NV chế độ sinh viên khóa I, khóa II Trường Đại học bách khoa