Thông tư 56/2006/TT-BNN

Thông tư 56/2006/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 56/2006/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã được thay thế bởi Thông tư 54/2007/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2007.

Nội dung toàn văn Thông tư 56/2006/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2006/TT-BNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2006 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Căn cứ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình;
Căn cứ văn bản thoả thuận của Bộ Xây dựng số 468 /BXD-KTTC ngày 20/3/2006, về việc điều chỉnh chi phí máy, thiết bị thi công đối với một số máy, thiết bị chuyên ngành;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình có áp dụng định mức, đơn giá chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh gía trị dự toán xây lắp công trình và chi phí khác có áp dụng định mức, đơn giá chuyên ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (chỉ áp dụng đối với những địa phương chưa ban hành đơn giá ca máy đối với một số loại máy, thiết bị chuyên ngành).

II. ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP

1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

a) Chi phí nhân công trong Định mức dự toán và đơn giá khoan phụt xử lý công trình thuỷ lợi, tại Quyết định số: 220/1998/QĐ/BNN-XDCB ngày 30/12/1998, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh Knc = 3,36

b) Chi phí nhân công trong Định mức và đơn giá khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê, tại Quyết định số: 13/2001/QĐ/BNN-PCLB ngày 20/02/2001, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh Knc = 2,248

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

a) Chi phí máy thi công trong Định mức dự toán và đơn giá khoan phụt xử lý công trình thuỷ lợi, tại Quyết định số: 220/1998/QĐ/BNN-XDCB ngày 30/12/1998, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh:

Kmtc = 1,40

b) Chi phí máy thi công trong Định mức và đơn giá khoan phụt gia cố chất lượng thân đê tại Quyết định số 13/2001/QĐ/BNN-PCLB ngày 20/02/2001; Định mức dự toán công tác xây dựng tu sửa đê kè tại Quyết định số 65/2003/QĐ-BNN-PCLB ngày 02/6/2003, Định mức sản xuất bột sét dùng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê tại Quyết định số 64/2003/QĐ-B NN-PCLB ngày 02/6/2003 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh sau:

Tên thiết bị

Hệ số điều chỉnh (Kmtc)

Máy khoan phụt

1,806

Thiết bị thả rồng 2 máng

1,232

Thiết bị thả rồng 3 máng

1,204

Thiết bị thả rồng 4 máng

1,176

Máy nghiền bột sét

1.255

c) Chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp công trình xây dựng, lập theo giá dự toán ca máy, thiết bị chuyên ngành tại Quyết định số: 27/1999/QĐ/BNN-ĐTXD ngày 03/2/1999 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

Tên thiết bị

Hệ số điều chỉnh (Kmtc)

Xáng cạp có dung tích 0,65 m3

1,43

Xáng cạp có dung tích 0,95 m3

1,44

Xáng cạp có dung tích 1,25 m3

1,40

Tầu hút bùn loại HB £ 150Cv

1,59

Tầu hút bùn loại HB16 - 300Cv

1,63

Tầu hút bùn loại HF900

1,52

Tầu hút bùn loại Beaver 300Cv

1,35

Tầu hút bùn loại Beaver 600Cv

1,38

Tầu hút bùn loại Beaver 1600Cv

1,37

Tầu hút bùn loại Beaver 3800Cv

1,29

3. Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng:

Chi phí chung , thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định hiện hành.

III. ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ KHÁC TRONG TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng, chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng; chi phí Quản lý dự án ... thực hiện theo hướng dẫn trong Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày13/10/2005 của Bộ Xây dựng.

Đối với một số khoản chi phí khác trong các định mức, đơn giá chuyên ngành: Khoan phụt gia cố chất lượng thân đê; Khoan phụt xử lý công trình thuỷ lợi được tính theo tỷ lệ % đã quy định trong các Quyết định đó.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thời hạn áp dụng các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công quy định tại khoản 1, khoản 2 mục II của Thông tư này, theo hướng dẫn trong Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng.

Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị Tư vấn và nhà thầu xây lắp rà soát những khối lượng công việc thuộc phạm vi được điều chỉnh. Nội dung dự toán điều chỉnh phải diễn giải khối lượng cần điều chỉnh, đơn giá áp theo các mốc thời gian tương ứng được phép điều chỉnh cùng các căn cứ tính toán điều chỉnh và trình tự, thủ tục theo đúng quy định hiện hành.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 54/2005/TT-BNN ngày 26/8/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét giải quyết ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thuật

 
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2006/TT-BNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu56/2006/TT-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2006
Ngày hiệu lực11/08/2006
Ngày công báo27/07/2006
Số công báoTừ số 24 đến số 25
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2007
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2006/TT-BNN

Lược đồ Thông tư 56/2006/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 56/2006/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu56/2006/TT-BNN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýNguyễn Ngọc Thuật
       Ngày ban hành17/07/2006
       Ngày hiệu lực11/08/2006
       Ngày công báo27/07/2006
       Số công báoTừ số 24 đến số 25
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2007
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản gốc Thông tư 56/2006/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 56/2006/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn