Thông tư 54/2007/TT-BNN

Thông tư 54/2007/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 54/2007/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2007/TT-BNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007 

 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ văn bản của Bộ Xây dựng số 1056/BXD-KTTC ngày 22/05/2007 về việc: hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng các công trình xây dựng theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình có áp dụng định mức, đơn giá chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

PHẠM VI ĐIỂU CHỈNH

Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh giá trị dự toán xây lắp công trình có áp dụng định mức, đơn giá chuyên ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (chỉ áp dụng điều chỉnh đối với những hợp đồng xây dựng được ký kết trước ngày có hiệu lực của Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 và Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây dựng ban hành hoặc những địa phương chưa ban hành đơn giá ca máy đối với một số loại máy, thiết bị chuyên ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành).

II. ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP

1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

a) Chi phí nhân công trong Định mức dự toán và đơn giá  khoan phụt xử lý công trình thuỷ lợi, tại Quyết định số: 220/1998/QĐ-BNN-XDCB ngày 30/12/1998, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh Knc=4,32;

b) Chi phí nhân công trong Định mức và đơn giá khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê, tại Quyết định số 13/2001/QĐ-BNN-PCLB ngày 20/02/2001, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh Knc=2,89.

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

a) Chi phí máy thi công trong Định mức dự toán và đơn giá khoan phụt xử lý công trình thủy lợi tại Quyết định số 220/1998/QĐ-BNN-XDCB ngày 30/12/1998, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh: Kmtc=1,55;

b) Chi phí máy thi công trong Định mức và đơn giá khoan phụt gia cố chất lượng thân đê tại Quyết định số 13/2001/QĐ-BNN-PCLB ngày 20/02/2001; Định mức dự toán công tác xây dựng tu sửa đê kè tại Quyết định số 65/2003/QĐ-BNN-PCLB ngày 02/06/2003;

Định mức sản xuất bột sét dùng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê tại Quyết định số 64/2003/QĐ-BNN-PCLB ngày 02/06/2003 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh sau:

Tên thiết bị

Hệ số điều chỉnh (Kmtc)

Máy khoan phụt

2,003

Thiết bị thả rồng 2 máng

1,363

Thiết bị thả rồng 3 máng

1,319

Thiết bị thả rồng 4 máng

1,275

Máy nghiền bột sét

1,358

c) Chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp công trình xây dựng, lập theo giá dự toán ca máy, thiết bị chuyên ngành tại Quyết định số 27/1999/QĐ-BNN-ĐTXD ngày 03/02/1999 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

Tên thiết bị

Hệ số điều chỉnh (Kmtc)

Xáng cạp có dung tích 0,65m3

1,52

Xáng cạp có dung tích 0,95m3

1,53

Xáng cạp có dung tích 1,25m3

1,48

Tầu hút bùn loại HB ≤ 150Cv

1,70

Tầu hút bùn loại HB 16 – 300Cv

1,73

Tầu hút bùn loại HF900

1,58

Tầu hút bùn loại Beaver 300Cv

1,42

Tầu hút bùn loại Beaver 600Cv

1,45

Tầu hút bùn loại Beaver 1600Cv

1,42

Tầu hút bùn loại Beaver 3800Cv

1,34

3. Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng:

 Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định hiện hành.

III. ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ KHÁC TRONG TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Điều chỉnh dự toán chi phí Quản lý dự án và chi phí khác như: khảo sát xây dựng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí Quản lý dự án.. thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thời hạn áp dụng các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công quy định tại khoản 1, 2 mục II của Thông tư này, theo hướng dẫn trong Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng.

Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị Tư vấn và nhà thầu xây lắp rà soát những khối lượng công việc thuộc phạm vi được điều chỉnh. Nội dung dự toán điều chỉnh phải diễn giải khối lượng cần điều chỉnh, đơn giá áp theo các mốc thời gian tương ứng được phép điều chỉnh cùng các căn cứ tính toán điều chỉnh và trình tự, thủ tục theo đúng quy định hiện hành.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 56/2006/TT-BNN ngày 17/07/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thuật

 

(Công báo số 430+431 ngày 02/7/2007)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2007/TT-BNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu54/2007/TT-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2007
Ngày hiệu lực17/07/2007
Ngày công báo02/07/2007
Số công báoTừ số 430 đến số 431
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2007/TT-BNN

Lược đồ Thông tư 54/2007/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 54/2007/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu54/2007/TT-BNN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýNguyễn Ngọc Thuật
       Ngày ban hành08/06/2007
       Ngày hiệu lực17/07/2007
       Ngày công báo02/07/2007
       Số công báoTừ số 430 đến số 431
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Thông tư 54/2007/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 54/2007/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

        • 08/06/2007

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 02/07/2007

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 17/07/2007

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực