Thông tư 68/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư 68/2011/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số nội dung của Thông tư 60/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 68/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bãi bỏ Thông tư 60/2011/TT-BNNPTNT đã được thay thế bởi Thông tư 34/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 68/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bãi bỏ Thông tư 60/2011/TT-BNNPTNT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 68/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 60/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 9/9/2011 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG MUỐI NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu (sau đây gọi là Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT) như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT như sau:

1. Bãi bỏ nội dung về công bố hợp chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 7; điểm c khoản 3 Điều 7; Phụ lục II, Phụ lục III.

2. Sửa đổi, thay thế cụm từ "trước khi nhập khẩu người nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật" bằng cụm từ " phải đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3974-2007 về muối thực phẩm, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm" tại khoản 2 Điều 5.

3. Sửa đổi, thay thế cụm từ " tiêu chuẩn công bố áp dụng" bằng cụm từ "Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3974-2007 về muối thực phẩm, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm" tại khoản 2 Điều 8; điểm a, điểm b khoản 2 Điều 9; khoản 1, khoản 3 Điều 10.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2011.

2. Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và Nghề muối, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Bộ: Tài Chính; Công Thương; KH&CN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-Văn phòng Chính phủ;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng - Bộ NN&PTNT;
- Sở NN&PTNT, các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Chính phủ; Công báo Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Website Cục Chế biến, Thương mại NLTS và NM;
- Lưu: VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2011/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu68/2011/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2011
Ngày hiệu lực24/10/2011
Ngày công báo08/11/2011
Số công báoTừ số 575 đến số 576
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2011/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 68/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bãi bỏ Thông tư 60/2011/TT-BNNPTNT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 68/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bãi bỏ Thông tư 60/2011/TT-BNNPTNT
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu68/2011/TT-BNNPTNT
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýHồ Xuân Hùng
     Ngày ban hành20/10/2011
     Ngày hiệu lực24/10/2011
     Ngày công báo08/11/2011
     Số công báoTừ số 575 đến số 576
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 68/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bãi bỏ Thông tư 60/2011/TT-BNNPTNT

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 68/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bãi bỏ Thông tư 60/2011/TT-BNNPTNT