Thông tư 69/2009/TT-BTC

Thông tư 69/2009/TT-BTC bổ sung mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 69/2009/TT-BTC bổ sung mục lục ngân sách nhà nước đã được thay thế bởi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 69/2009/TT-BTC bổ sung mục lục ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 69/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 02/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg ngay 09/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức thu phí xăng dầu.
Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Bổ sung Tiểu mục của Mục 2100 “Phí xăng dầu”:

1. Tiểu mục 2103 “Phí dầu hỏa”;

2. Tiểu mục 2104 “Phí dầu ma zút”;

3. Tiểu mục 2105 “Phí dầu mỡ nhờn”;

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho các khoản phí dầu hỏa, dầu ma zút, dầu mỡ nhờn phát sinh từ ngày 09/01/2009. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục Thuế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu69/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2009
Ngày hiệu lực18/05/2009
Ngày công báo19/04/2009
Số công báoTừ số 211 đến số 212
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 69/2009/TT-BTC bổ sung mục lục ngân sách nhà nước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 69/2009/TT-BTC bổ sung mục lục ngân sách nhà nước
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu69/2009/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Xuân Hà
       Ngày ban hành03/04/2009
       Ngày hiệu lực18/05/2009
       Ngày công báo19/04/2009
       Số công báoTừ số 211 đến số 212
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 69/2009/TT-BTC bổ sung mục lục ngân sách nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 69/2009/TT-BTC bổ sung mục lục ngân sách nhà nước