Thông tư 80/2000/TT-BTC

Thông tư 80/2000/TT-BTC hướng dẫn xử lý thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 80/2000/TT-BTC hướng dẫn xử lý thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 80/2000/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 07 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ THUỐC LÁ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC KHÔNG DÁN TEM BỊ TỊCH THU

Căn cứ Quyết định số 175/1999/QĐ-TTg ngày 25/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc dán tem thuốc lá sản xuất trong nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 133/1999/TTLT-BTC-BTM-BCN ngày 16/11/1999 của Liên Bộ: Tài chính, Thương mại, Công nghiệp về việc dán tem thuốc lá sản xuất trong nước;
Sau khi đã có ý kiến thống nhất của Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu như sau:

I. QUẢN LÝ THUỐC LÁ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC KHÔNG DÁN TEM BỊ TỊCH THU

Theo quy định tại tiết 1.1 điểm 1 Phần III Thông tư liên tịch số 133/1999/TTLT-BTC-BTM-BCN ngày 16/11/1999 của Liên Bộ: Tài chính, Thương mại, Công nghiệp về việc dán tem thuốc lá sản xuất trong nước thì từ 1/7/2000 thuốc lá sản xuất trong nước lưu thông trên thị trường không dán tem đều bị xử lý tịch thu.

Thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu là tài sản nhà nước quản lý. Các lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường phát hiện thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem được ra quyết định tịch thu theo quy định tại Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 03/01/1995 của Chính phủ về xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Thuốc lá đã tịch thu được quản lý theo Quy chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07/12/1998 và Quyết định số 29/2000/QĐ-BTC ngày 29/02/2000 về việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý và xử lý tài sản nói trên của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

II. XỬ LÝ THUỐC LÁ TỊCH THU

1. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp sản xuất thuốc lá không dán tem thì cơ quan kiểm soát ra quyết định phạt vi phạm hành chính và tịch thu hàng hóa. Doanh nghiệp sản xuất thuốc lá không dán tem bị tịch thu phải mua lại toàn bộ số thuốc lá không dán tem, giá mua thuốc lá không dán tem bằng giá thuốc lá cùng loại doanh nghiệp bán ra trên thị trường tại thời điểm phát hiện.

2. Đối với các trường hợp kiểm tra trên thị trường phát hiện thuốc lá không dán tem thì tổ chức và cá nhân kinh doanh thuốc lá không dán tem bị phạt vi phạm hành chính và tịch thu hàng hóa. Số thuốc lá đã tịch thu được xử lý như sau:

- Trường hợp xác định được nguồn gốc sản xuất thuốc lá không dán tem thì doanh nghiệp sản xuất sẽ bị phạt vi phạm hành chính, bị tịch thu toàn bộ số tiền bán thuốc lá không dán tem và phải mua lại toàn bộ số thuốc lá không dán tem này, giá mua thuốc lá tịch thu phải bằng giá thuốc lá cùng loại doanh nghiệp bán ra cùng thời điểm.

- Trường hợp không xác định được nguồn gốc sản xuất số thuốc lá này sau khi tịch thu phải tổ chức tiêu hủy theo quy định tại điểm 6.2 Mục V theo Thông tư Liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/4/2000 của Liên Bộ Thương mại, Tài chính, Công an, Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả.

3. Trong mọi trường hợp phát hiện được doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ thuốc lá không dán tem hoặc qua kiểm tra trên thị trường phát hiện thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem mà xác định được nguồn gốc sản xuất, doanh nghiệp sản xuất phải đến địa điểm Hội đồng xử lý thông báo để tiếp nhận. Đối với thuốc lá đã kém phẩm chất doanh nghiệp sản xuất cũng phải tiếp nhận để tự tiêu hủy hoặc tái chế.

4. Đối với những trường hợp vi phạm với số lượng thuốc lá không dán tem lớn hoặc tái phạm, doanh nghiệp sản xuất thuốc lá và các tổ chức, cá nhân tiêu thụ ngoài việc bị xử lý phạt vi phạm hành chính, tịch thu hàng hóa, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.

III. QUẢN LÝ TIỀN PHẠT, TIỀN BÁN THUỐC LÁ TỊCH THU VÀ TRÍCH THƯỞNG

Thực hiện theo quy định tại Mục VI Thông tư Liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM- BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/4/2000 của Liên Bộ Thương mại, Tài chính, Công an, Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2000/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu80/2000/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2000
Ngày hiệu lực15/08/2000
Ngày công báo08/10/2000
Số công báoSố 37
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2000/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 80/2000/TT-BTC hướng dẫn xử lý thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 80/2000/TT-BTC hướng dẫn xử lý thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu80/2000/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýPhạm Văn Trọng
       Ngày ban hành31/07/2000
       Ngày hiệu lực15/08/2000
       Ngày công báo08/10/2000
       Số công báoSố 37
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Thông tư 80/2000/TT-BTC hướng dẫn xử lý thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 80/2000/TT-BTC hướng dẫn xử lý thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu

        • 31/07/2000

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 08/10/2000

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/08/2000

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực