Thông tư liên tịch 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ

Thông tư liên tịch 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ hướng dẫn Quyết định 181/1998/QĐ-TTg về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hoá sản xuất tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào do Bộ Tài chính – Bộ Thương mại – Tổng cục Hải quan ban hành

Thông tư liên tịch 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ giảm thuế nhập khẩu hàng hoá sản xuất tại Lào đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ hướng dẫn giảm thuế NK có xuất xứ từ Lào quy định tại thoả thuận giữa CP CHXHXN VN và CP CHDCND Lào và được áp dụng kể từ ngày 24/09/2001.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ giảm thuế nhập khẩu hàng hoá sản xuất tại Lào


BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN 
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số :77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ 

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 1999

 

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BỘ THƯƠNG MẠI - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 181/1998/QĐ-TTG NGÀY 21/9/1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU CHO HÀNG HÓA SẢN XUẤT TẠI NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Thi hành Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg ngày 21/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa sản xuất tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 912/VPCP-KTTH ngày 06/3/1999 về xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu từ Lào.

Liên Bộ Tài chính - Thương mại - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

I- PHẠM VI ÁP DỤNG

1- Hàng hóa sản xuất tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhập khẩu vào Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu bằng 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

1.1- Là mặt hàng có trong Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư này.

1.2- Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Vụ Ngoại thương - Bộ Thương mại - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cấp, xác nhận hàng hóa có xuất xứ từ Lào (theo mẫu C/O, con dấu và chữ ký đính kèm Thông tư này).

1.3- Hàng được vận chuyển vào Việt Nam qua các cặp cửa khẩu chính thức trên biên giới Việt - Lào.

2- Thủ tục xuất trình Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O):

Thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan.

II- CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Các quy định về căn cứ tính thuế; chế độ thu nộp thuế, kế toán tiền thuế, báo cáo kết quả thu nộp thuế; chế độ miễn giảm thuế nhập khẩu; chế độ hoàn thuế, truy thu thuế và xử lý vi phạm; được thực hiện theo các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm báo cáo về số lượng, trị giá (kim ngạch) hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng quy định tại Thông tư này với Bộ Tài chính và Bộ Thương mại.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ quan phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung kịp thời.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Quang

(Đã ký)

Tổng cục Hải quan

(Đã ký)

 

 

 

DANH MỤC

 MẶT HÀNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ ngày 22/6/1999 của Liên Bộ Tài chính- Bộ Thương mại-Tổng cục Hải quan)

 

Mã số

 

Mô tả nhóm mặt hàng

Nhóm

Phân nhóm

 

 

 

 

CHƯƠNG 13

 

 

 

Cánh kiến đỏ; gôm, các loại nhựa cây và chất chiết suất từ thực vật

1301

 

 

Cánh kiến đỏ; gôm tự nhiên, nhựa cây, nhựa cây dạng gôm, nhựa ô-lê-ô (oleo resins) (ví dụ: nhựa thơm)

1301

10

 

- Cánh kiến đỏ:

1301

10

10

- -  Sen lắc và cánh kiến đỏ tinh chế khác

1301

10

90

- -  Loại khác

1301

90

00

- Loại khác

 

 

 

CHƯƠNG 14

 

 

 

Vật liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

1401

 

 

 Vật liệu thực vật dùng để tết bện hoặc đan (như: tre, song, mây, sậy, liễu giỏ, cây bấc, cọ sợi, đã rửa sạch, chuội hoặc các loại rơm ngũ cốc đã tẩy hoặc nhuộm, vỏ cây đoạn)

1401

20

00

- Song mây

 

 

 

CHƯƠNG 15

 

 

 

Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm lấy từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật; mỡ thực phẩm, đã được chế biến; sáp động vật hoặc thực vật

1521

 

 

 Sáp thực vật (trừ triglycerides), sáp ong, sáp côn trùng và sáp cá  nhà táng, đã hoặc chưa tinh chế hay pha màu

1521

90

00

- Loại khác

 

 

 

CHƯƠNG 25

 

 

 

Muối, lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao; vôi và xi măng

2520

 

 

Thạch cao (sun-phát can-xi khoáng chất); thạch cao khan (anhydrit); plaster (gồm thạch cao đã nung hay sun phát can-xi), đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặc không thêm một lượng nhỏ  chất gia tốc hay chất làm chậm

2520

10

00

- Thạch cao; anhydrit

2520

20

0

- Plasters

 

 

 

CHƯƠNG 44

 

 

 

Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than củi

4401

 

 

Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tự; vỏ bào, dăm gỗ; phế liệu gỗ, mùn cưa, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh, viên hoặc các dạng tương tự

4401

10

00

- Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự

4403

 

 

Gỗ cây, đã hoặc chưa bóc vỏ, bỏ giác hoặc đẽo vuông thô

4403

10

00

- Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác

4403

20

00

- Gỗ tùng, bách, loại xử lý cách khác

 

 

 

- Loại khác, bằng gỗ nhiệt đới đã nêu trong chú giải 1 phần phân nhóm của chương này:

4403

41

 00

- - Meranti đỏ sẫm, meranti đỏ nhạt và meranti bakau

4403

49

00

- - Loại khác

 

 

 

- Loại gỗ khác :

4403

91

00

- - Gỗ sồi (Quercus spp)

4403

92

00

- - Gỗ sồi (Fagus spp)

4403

99

00

- - Loại khác

Chú thích: Những mặt hàng thuộc mã 8 số là những mặt hàng được giảm thuế   

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/1999
Ngày hiệu lực22/06/1999
Ngày công báo08/08/1999
Số công báoSố 29
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ

Lược đồ Thông tư liên tịch 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ giảm thuế nhập khẩu hàng hoá sản xuất tại Lào


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Thông tư liên tịch 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ giảm thuế nhập khẩu hàng hoá sản xuất tại Lào
  Loại văn bảnThông tư liên tịch
  Số hiệu77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ
  Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính
  Người kýPhạm Văn Trọng, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Cầm
  Ngày ban hành22/06/1999
  Ngày hiệu lực22/06/1999
  Ngày công báo08/08/1999
  Số công báoSố 29
  Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
  Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
  Cập nhật4 năm trước

  Văn bản được dẫn chiếu

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư liên tịch 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ giảm thuế nhập khẩu hàng hoá sản xuất tại Lào

       Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ giảm thuế nhập khẩu hàng hoá sản xuất tại Lào