Chỉ thị 01/2001/CT-CTUBBT

Chỉ thị 01/2001/CT-CTUBBT về quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chỉ thị 01/2001/CT-CTUBBT quản lý kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động vận tải hành khách Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2001/CT-CTUBBT quản lý kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động vận tải hành khách Bình Thuận


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số :01/2001/CT-CTUBBT

Phan thiết, ngày 16 tháng 01 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Trong thời gian qua trật tự vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận diễn biến phức tạp. Nhiều xe ô tô khách đăng ký hoạt động theo phương thức hợp đồng nhưng không thực hiện đúng qui chế xe chạy hợp đồng của Bộ GTVT đã ban hành; Nhiều chủ xe thuộc tỉnh Bình thuận có xe khách loại từ 12 chỗ ngồi trở lên đăng ký biển số ngoài Tỉnh nhưng không làm thủ tục sang tên đổi chủ, hoạt động kinh doanh thường xuyên trên địa bàn tỉnh để “chạy dù” đón khách mọi lúc mọi nơi nhưng không đóng thuế ; một số xe khách xuất bến nhưng vẫn tiếp tục chạy lòng vòng đón khách hoặc chở hàng hoá, gây phiền hà cho hành khách, mất trật tự an toàn xã hội và giao thông công cộng trên địa bàn Thành phố, thị trấn. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gây thiệt hại về tính mạng tài sản của nhân dân.

Để chấn chỉnh và lập lại trật tự trong vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh; tạo thuận lợi và công bằng cho các chủ phương tiện hoạt động đúng qui định, chống thất thu ngân sách, Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ thị :

1/Các xe ô tô khách (trong và ngoài tỉnh ) hoạt động theo phương thức hợp đồng thuê bao chỉ được đón, trả khách tại địa điểm được phép đỗ thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không gây trở ngại giao thông, hoặc tại những điểm đỗ được UBND huyện, thành phố cho phép tạm thời đón trả khách theo hợp đồng. Các ôtô khách kể cả xe hợp đồng và xe chạy tuyến sau khi nhận đủ khách theo qui định không được chạy vòng lại trong địa bàn thành phố ,thị trấn để đón thêm khách (bao gồm cả xung quanh khu vực bến xe).

2/Sở Tài chính -Vật giá chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế Tỉnh , Hội đồng liên minh các HTX trình UBND Tỉnh ban hành các chế độ khuyến khích đối với các phơng tiện vận tải đăng ký hoạt động lần đầu trong địa bàn tỉnh, có chính sách u đãi đối với các phơng tiện vận tải hoạt động trong các hợp tác xã.

3/ Giao cho UBND các huyện, thành phố Phan Thiết quyết định những điểm đậu xe tạm thời tại các Thị trấn và Thành phố sau khi trao đổi thống nhất với Sở Giao thông Vận tải và Công an Tỉnh, yêu cầu tối đa 04 điểm đậu xe tạm thời đối với địa bàn thành phố và 02 điểm đậu xe tạm thời đối với Thị trấn thuộc huyện để đón trả khách hợp đồng; UBND cac huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để chủ phương tiện, nhân dân được biết, thực hiện và để các cơ quan liên quan tổ chức triển khai quản lý.

4/ Các lực lượng CSGT trật tự Công an Tỉnh, Công an Huyện, Thành pho, Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT khi thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ các qui định hiện hành.

-Đối với xe khách khi có hành vi vi phạm các nội dung nêu trên thì lực lượng kiểm tra kiểm soátđược phép dừng phương tiện để kiểm tra những loại giấy tờ sau :

 + Giấy đăng ký xe ô tô

 +Giấy phép lái xe

 +Bảo hiểm

 +Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ .

-Ngoài ra đối với xe khách chạy hợp đồng phải có :

 +Biển “Xe chạy hợp đồng” được cài phía trước xe theo qui định, chủ phương tiện không được cài bảng mang tên địa danh nơi đến để đón khách công cộng.(Nếu vi phạm, ngoài việc xử lý hành chính còn thu giữ bảng địa danh nơi đến).

 +Hợp đồng vận chuyển hành khách (theo mẫu qui định của Bộ

GTVT), phải là hợp đồng hợp lệ ghi đầy đủ các mục có trên hợp đồng (người đại diện hợp đồng, số chứng minh nhân dân . . . ).

-Đối với xe khách chạy theo tuyến phải có :

 +Quyết định phân công luồn tuyến do Sở GTVT cấp.

+Lệnh xuất bến của Bến xe.

 +Trên kính chắn gió phía trước và hai bên thành xe phải sơn chữ của tuyến vận tải hành khách.

Tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, lực lượng kiểm soát được tạm giữ phương tiện theo qui định. Các lực lượng kiểm tra, kiểm soát sau khi trực tiếp xử lý(hoặc chuyển đến cơ quan cấp trên xử lý khi vuợt quá thẩm quyền) phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan cấp trên trực tiếp và Sở GTVT ghi rõ biển số xe vi phạm (cả trong và ngoài Tỉnh ).

5/Giao cho Sở Giao thông Vận tải thực hiện một số nội dung sau :

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố quản lý các điểm đậu xe tạm thời để đón trả khách theo hợp đồng.

- Phối hợp với các cơ quan đăng ký kinh doanh đình chỉ hoạt động đối với các xe vi phạm (đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bình Thuận) khi được cơ quan có chức năng trực tiếp xử lý và gửi văn bản đến.

-Đối với các phương tiện đăng ký kinh doanh ngoài Tỉnh vi phạm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được kiểm tra xử lý đến lần thứ 3 (gửi văn bản đến Sở GTVT) thì Sở Giao thông Vận tải tổng hợp, thông báo đến các Sở Giao thông Vận tải, Giao thông Công chính các Tỉnh, Thành phố có xe vi phạm đề nghị có biện pháp đình chỉ hoạt động kinh doanh trong phạm vi đối lưu với tỉnh Bình Thuận.

-Tổng hợp báo cáo việc thực hiện chỉ thị nầy về UBND Tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu các ngành, UBND các huyện, thành phố Phan thiết và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này,nếu có gì vướng mắc, Sở giao thông Vận tải tổng hợp báo cáo để UBND Tỉnh giải quyết .

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký .

 

 

Nơi nhận :
-TT.Tỉnh ủy báo cáo
-TT. HĐND Tỉnh
-CT, các P CT. UBND Tỉnh .
-UBND các Huyện, Thành phố
-Sở GTVT, Sở Tư pháp
-Sở Tài chính-VG, Cục thuế Tỉnh
-Công an Tỉnh,Viện KSND Tỉnh
-Hội đồng LM các HTX Tỉnh
- Đài PT-TH , Báo Bình Thuận .
- Lưu VP,CN,NC.

KT.CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2001/CT-CTUBBT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2001/CT-CTUBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2001
Ngày hiệu lực31/01/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2001/CT-CTUBBT

Lược đồ Chỉ thị 01/2001/CT-CTUBBT quản lý kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động vận tải hành khách Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2001/CT-CTUBBT quản lý kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động vận tải hành khách Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2001/CT-CTUBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Văn Dũng
        Ngày ban hành16/01/2001
        Ngày hiệu lực31/01/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 01/2001/CT-CTUBBT quản lý kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động vận tải hành khách Bình Thuận

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2001/CT-CTUBBT quản lý kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động vận tải hành khách Bình Thuận