Chỉ thị 02/2008/CT-UBND

Chỉ thị 02/2008/CT-UBND về nâng cao hiệu quả công tác tổ chức họp tổ nhân dân, tổ dân phố tại các xã - thị trấn do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Chỉ thị 02/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác tổ chức họp tổ nhân dân, tổ dân phố xã - thị trấn đã được thay thế bởi Quyết định 8340/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh 2015 và được áp dụng kể từ ngày 24/12/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác tổ chức họp tổ nhân dân, tổ dân phố xã - thị trấn


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/CT-UBND

Hóc Môn, ngày 12 tháng 3 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỌP TỔ NHÂN DÂN, TỔ DÂN PHỐ TẠI CÁC XÃ - THỊ TRẤN

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn đã tổ chức họp tổ nhân dân, tổ dân phố định kỳ để phổ biến, thông tin đến nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn và vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, đóng góp công sức xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật địa phương. Nhiều xã - thị trấn đã thực hiện tốt công tác này, tạo được nề nếp ổn định trong sinh hoạt tổ nhân dân, tổ dân phố, nâng cao tinh thần tự giác của nhân dân trong việc tham gia xây dựng kinh tế - xã hội huyện.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, công tác tổ chức họp tổ nhân dân, tổ dân phố ở một số đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên và không đạt hiệu quả theo yêu cầu đề ra. Một số yếu kém bộc lộ trong công tác này như:

Không huy động được nhân dân tham gia sinh hoạt đều đặn (mỗi buổi họp nhiều nhất chỉ có khoảng 50% số hộ dân tham gia); nội dung sinh hoạt nghèo nàn thông tin; một số chủ trương, chính sách lớn chậm thông tin đến người dân; các ý kiến phản ánh của người dân cũng chưa được cơ sở ghi nhận kịp thời.

Để khắc phục những tồn tại trên, cùng với việc tích cực thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, vận động nhân dân nghiêm chỉnh thực thi pháp luật, tự giác tham gia các cuộc vận động lớn góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội huyện, Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn:

a) Có kế hoạch chấn chỉnh ngay chất lượng hoạt động của Ban nhân dân ấp, Ban điều hành khu phố, tổ trưởng tổ nhân dân, tổ dân phố và đổi mới công tác sinh hoạt, họp tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn xã - thị trấn; định kỳ hàng tháng tổ chức sinh hoạt tổ nhân dân, tổ dân phố vào ngày rằm (ngày 15 âm lịch hàng tháng). Khi thời tiết không thuận lợi tổ chức họp vào ngày rằm có thể tổ chức họp sau ngày rằm từ 1 đến 3 ngày.

b) Xây dựng nội dung sinh hoạt tổ nhân dân, tổ dân phố để phổ biến đồng loạt cho nhân dân vào các kỳ họp, trong đó, cần nêu cụ thể những vấn đề thiết thực đối với quyền, nghĩa vụ của nhân dân; các thông tin cần thiết về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

c) Cử cán bộ giám sát, đôn đốc công tác sinh hoạt tổ nhân dân, tổ dân phố, cập nhật tình hình công tác này để có cơ sở xét tiêu chuẩn ấp, khu phố tiên tiến, văn hóa hàng năm.

2. Các phòng, ban huyện, các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc huyện:

Cung cấp các thông tin, những nội dung có liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân theo từng lĩnh vực của đơn vị mình phụ trách gửi về Ủy ban nhân dân huyện (gửi thông qua Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất trước ngày rằm hàng tháng 5 ngày) để Ủy ban nhân dân huyện có chỉ đạo xây dựng nội dung chương trình phổ biến cho nhân dân trong các buổi sinh hoạt tổ nhân dân, tổ dân phố, trong đó:

a) Phòng Tư pháp: tổng hợp và cung cấp các nội dung ngắn gọn cần phổ biến cho nhân dân về các luật và các văn bản dưới luật trên các lĩnh vực, lưu ý tập trung vào các chuyên đề phổ biến pháp luật, thời điểm thông tin, báo cáo trong tháng, trong quý, trong năm.

b) Các phòng, ban huyện, các đơn vị hành chính sự nghiệp của huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội Hóc Môn đưa các thông tin thật ngắn gọn, cụ thể, tập trung vào các vấn đề sau:

Những vấn đề cải cách hành chính, cải cách tư pháp; các chính sách ưu đãi về vốn, về cơ chế hỗ trợ nhân dân về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi hoặc phát triển các ngành nghề phù hợp sự phát triển kinh tế - xã hội huyện; các ưu đãi cho dân nghèo về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; việc thực hiện các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; các chính sách, quy định về đất đai, xây dựng; thông tin về các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở địa phương có sự tham gia giám sát và đóng góp công sức của nhân dân; vấn đề môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tình hình an ninh trật tự tại địa phương và những vấn đề khác có liên quan thiết thực đến cuộc sống của nhân dân…

c) Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao: tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản phân công các thành viên Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cấp huyện và xây dựng kế hoạch phối hợp Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các xã - thị trấn kiểm tra công tác sinh hoạt tổ nhân dân, tổ dân phố tại xã - thị trấn để đôn đốc, nhắc nhở những đơn vị chưa làm tốt và biểu dương, khen thưởng những đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này trong quá trình xét công nhận ấp, khu phố tiên tiến, văn hóa.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình chung của huyện, gửi Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn trước ngày rằm để giúp các xã - thị trấn tổ chức phổ biến trong cuộc họp dân; giúp Ủy ban nhân dân huyện cập nhật tình hình thực hiện chế độ thông tin của các cơ quan, đơn vị cấp huyện để Ủy ban nhân dân huyện có cơ sở đánh giá, xếp loại thi đua các đơn vị hàng năm trong việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Các cơ quan, phòng, ban trực thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thị Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2008
Ngày hiệu lực19/03/2008
Ngày công báo01/04/2008
Số công báoSố 30
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác tổ chức họp tổ nhân dân, tổ dân phố xã - thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác tổ chức họp tổ nhân dân, tổ dân phố xã - thị trấn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thị Tiến
        Ngày ban hành12/03/2008
        Ngày hiệu lực19/03/2008
        Ngày công báo01/04/2008
        Số công báoSố 30
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác tổ chức họp tổ nhân dân, tổ dân phố xã - thị trấn

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác tổ chức họp tổ nhân dân, tổ dân phố xã - thị trấn