Chỉ thị 04/2007/CT-UBND

Chỉ thị 04/2007/CT-UBND về công tác nắm hiện trạng năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp chuẩn bị động viên công nghiệp năm 2007 trên địa bàn huyện Hóc Môn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 04/2007/CT-UBND năng lực doanh nghiệp động viên công nghiệp 2007 Hóc Môn đã được thay thế bởi Quyết định 7378/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực ủy ban nhân dân Hóc Môn Hồ Chí Minh 2015 và được áp dụng kể từ ngày 19/11/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2007/CT-UBND năng lực doanh nghiệp động viên công nghiệp 2007 Hóc Môn


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/CT-UBND

Hóc Môn, ngày 13 tháng 6 năm 2007

 

CHỈ THỊ

CÔNG TÁC NẮM HIỆN TRẠNG NĂNG LỰC SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHUẨN BỊ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP NĂM 2007

- Thực hiện Chỉ thị số 333/CT-BTL ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Tư lệnh Quân khu; Hướng dẫn số 15/HD-QL ngày 08 tháng 01 năm 2007 và Công văn số 302/BTM-QL ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tham mưu - Quân khu 7 về việc phúc tra khảo sát chuẩn bị động viên công nghiệp năm 2007 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Công văn số 400/BCH-QL ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh về việc nắm hiện trạng năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp chuẩn bị động viên công nghiệp.

Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, phát huy tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp về động viên công nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất, sửa chữa, trang bị bảo đảm cho quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chỉ thị:

1. Giao cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện như Công an huyện, Phòng Kinh tế huyện rà soát nắm lại số lượng các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện gồm: doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, các công ty trách nhiệm hữu hạn... Hướng dẫn, chỉ đạo cho cơ quan quân sự xã - thị trấn tiến hành phúc tra nắm chắc năng lực sản xuất sửa chữa của các doanh nghiệp, đồng thời tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

2. Đối với Công an huyện và Phòng Kinh tế theo chức năng nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước, lập danh sách các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện) để kiểm tra, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối với Ủy ban nhân dân xã - thị trấn: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của cấp mình như Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Văn phòng Ủy ban nhân dân phối hợp chặt chẽ tiến hành rà soát, phúc tra nắm chắc các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn xã - thị trấn, lập danh sách báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh.

4. Quy định thời gian báo cáo:

+ Báo cáo danh sách các doanh nghiệp: trước ngày 24 tháng 6 năm 2007.

+ Kiểm tra, tổng hợp: trước ngày 27 tháng 6 năm 2007.

+ Hoàn chỉnh danh sách và báo cáo về trên: trước ngày 29 tháng 6 năm 2007.

Nhận được Chỉ thị này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 xã - thị trấn tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm nội dung và thời gian./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khỏe

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2007
Ngày hiệu lực23/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/11/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2007/CT-UBND năng lực doanh nghiệp động viên công nghiệp 2007 Hóc Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2007/CT-UBND năng lực doanh nghiệp động viên công nghiệp 2007 Hóc Môn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Khỏe
        Ngày ban hành13/06/2007
        Ngày hiệu lực23/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/11/2015
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 04/2007/CT-UBND năng lực doanh nghiệp động viên công nghiệp 2007 Hóc Môn

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2007/CT-UBND năng lực doanh nghiệp động viên công nghiệp 2007 Hóc Môn