Chỉ thị 06/2002/CT-UB

Chỉ thị 06/2002/CT-UB về việc đảm bảo nội dung và thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 06/2002/CT-UB đảm bảo nội dung thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2002/CT-UB đảm bảo nội dung thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2002/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẢM BẢO NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN LẬP PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ, SẮP XẾP LẠI NHÀ ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Ngày 24 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg về xử lý, sắp xếp lại nhà đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tài chính có Thông tư số 83/2001/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2001 hướng dẫn tổ chức thực hiện. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với Bộ Tài chính thành lập Ban chỉ đạo xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 80). Ban chỉ đạo 80 đã tổ chức tập huấn   cho các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp (gọi tắt là đơn vị) của Trung ương, các Tỉnh, Thành phố có nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố và các đơn vị thuộc thành phố, quận-huyện, phường-xã.

Để đảm bảo tiến độ lập và báo cáo phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị như sau :

1. Đối với các đơn vị của Trung ương, các Tỉnh, Thành phố có nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước đóng trên địa bàn thành phố, đề nghị khẩn trương lập và báo cáo phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước của đơn vị mình theo đúng các biểu mẫu quy định và gửi về Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố, các Tổng công ty 91 để các đơn vị  này kiểm tra, xem xét và có ý kiến bằng văn bản đề nghị xử lý, sắp xếp nhà đất của từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp của mình quản lý gửi về Ban chỉ đạo 80 trước ngày 15 tháng 5 năm 2002.

2. Đối với các sở-ngành và đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện, các Tổng công ty, các doanh nghiệp Nhà nước độc lập thuộc thành phố :

2.1- Phải chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đến từng đơn vị cơ sở nhằm quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố ; hướng dẫn các đơn vị cơ sở lập phương án xử lý kèm theo các biểu mẫu quy định và khẩn trương kiểm tra, tổng hợp, thông qua phương án xử lý chung của toàn ngành, toàn khối, toàn đơn vị gửi về Ban chỉ đạo 80 trước ngày 30 tháng 4 năm 2002.

2.2- Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp tổ chức họp định kỳ để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị cơ sở trong quá trình kiểm tra hiện trạng nhà đất, tra cứu hồ sơ, tài liệu gốc, lập báo cáo phương án xử lý của từng đơn vị cơ sở và tổng hợp báo cáo phương án xử lý của toàn ngành, toàn khối, toàn đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về tiến độ nộp báo cáo tổng hợp đúng thời gian quy định.

3. Đối với Ban chỉ đạo 80 :

3.1- Thường trực Ban Chỉ đạo 80 và Tổ chuyên viên chủ động đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị để đảm bảo tiến độ báo cáo và kiểm tra, xem xét thực tế tình hình quản lý, sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước của các đơn vị để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phương án xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án xử lý đối với những trường hợp vượt thẩm quyền.

3.2- Các thành viên Ban chỉ đạo 80 tăng cường biện pháp phối hợp, phân công cụ thể để đảm bảo triển khai các mặt công tác được đồng bộ, kịp thời, toàn diện.

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan Trung ương, các Tỉnh, Thành phố có nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố  Hồ Chí Minh và yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước độc lập thuộc thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiệm túc Chỉ thị này và thuờng xuyên báo cáo tiến độ thực hiện cho Ban chỉ đạo 80./.

 

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Tài chính

- Thường trực Thành Ủy 
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Thường trực Ban Chỉ đạo 80 (Sở Tài chánh-Vật giá  để sao gửi cho các đơn vị thuộc Trung ương, các Tỉnh, Thành phố và các doanh nghiệp Nhà nước có nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP) 
- Các sở-ngành và Đoàn thể thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện
- Các Tổng công ty thuộc thành phố
- VP HĐ-UB : CVP, PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
Lê Thanh Hải
 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2002/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2002/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2002
Ngày hiệu lực12/04/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2002/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 06/2002/CT-UB đảm bảo nội dung thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2002/CT-UB đảm bảo nội dung thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2002/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành02/04/2002
        Ngày hiệu lực12/04/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 06/2002/CT-UB đảm bảo nội dung thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2002/CT-UB đảm bảo nội dung thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh