Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2008 về đẩy mạnh triển khai thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2008 triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2008 triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN

Thực hiện Nghị định 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế (BHYT), Thông t­ư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Liên bộ Tài chính - Y tế h­ướng dẫn thực hiện BHYT tự nguyện, năm 2007 công tác BHYT tự nguyện tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ người dân tham gia đã vượt chỉ tiêu do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao, nhận thức của người dân về khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT ngày càng cao…

Tuy đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng việc triển khai công tác BHYT tự nguyện nhìn chung vẫn còn một số khó khăn do mức đóng BHYT đư­ợc nâng lên, điều kiện triển khai chặt chẽ hơn, nhận thức của các cấp chính quyền ở một số địa phương chưa cao, số lượng người dân tham gia chưa cao...

Để công tác BHYT tự nguyện trên địa bàn tỉnh ngày một phát triển, góp phần tiến đến lộ trình BHYT toàn dân; đồng thời, để thực hiện có hiệu quả Thông t­ư Liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Liên bộ Y tế và Tài chính về việc h­ướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông t­ư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cư­ờng lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT tự nguyện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức của ng­ười dân đối với chính sách BHYT và vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện với số l­ượng lớn, tỷ lệ cao, góp phần đạt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, tiến tới BHYT toàn dân của từng huyện, từng xã.

2. Nâng cao vai trò của các Ban chỉ đạo thực hiện BHYT tự nguyện cấp huyện và cấp xã, xây dựng quy chế hoạt động có hiệu quả trong công tác chỉ đạo thực hiện BHYT tự nguyện. Huy động toàn lực các cấp chính quyền cùng với mạng lưới cán bộ các đoàn thể để phối hợp với các đại lý thu BHYT tự nguyện trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ng­ười dân tham gia BHYT tự nguyện theo quy định hiện hành.

3. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, các ngành Y tế, Giáo dục Đào tạo, Văn hóa Thông tin...huy động mạng l­ưới cơ sở để tuyên truyền vận động hội viên của mình tích cực tham gia BHYT tự nguyện; giáo dục tính cộng đồng, tương thân t­ương ái của dân tộc ta, xác định tham gia BHYT là một biện pháp hỗ trợ thiết thực cho người nghèo.

4. Trên cơ sở các quy định hiện hành và hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội tỉnh có trách nhiệm triển khai, tập huấn công tác BHYT tự nguyện theo địa bàn huyện, thành phố Huế. Có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức và rộng khắp để mọi người dân hiểu rõ chính sách BHYT của Đảng, Nhà n­ước và những quyền lợi trong khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế.

5. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các đối tượng có thẻ BHYT tự nguyện từ thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ đến cơ sở vật chất; từng bước hiện đại hóa các trang thiết bị y tế để phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến mạng lư­ới y tế cơ sở.

6. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, huyện, xã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội các cấp để xây dựng các chuyên mục, phóng sự nhằm biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong công tác BHYT tự nguyện, qua đó tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đến mọi người dân.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam;
- TV Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở: Y tế, VHTT, GD ĐT;
- BHXH tỉnh;
- Các đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, T.phố Huế;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- VP: CVP, PVP.Dương Thế Hùng;
- Lưu VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2008
Ngày hiệu lực14/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2008 triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2008 triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành14/02/2008
        Ngày hiệu lực14/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2008 triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2008 triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện Thừa Thiên Huế