Chỉ thị 17/2000/CT-CTUBBT

Chỉ thị 17/2000/CT-CTUBBT về cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các hội nghị do tỉnh Bình Thuận ban hành

Chỉ thị 17/2000/CT-CTUBBT thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức hội nghị Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/2000/CT-CTUBBT thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức hội nghị Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2000/CT-CTUBBT

Phan thiết, ngày 13 tháng 4 năm 2000

 

CHỈ THỊ

V/V CẢI TIẾN NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 32/1999/CT-TTg ngày 29/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp và hội nghị và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 841 TC/HCSN, ngày 13/3/2000 v/v thực hiện tiết kiệm trong tổ chức hội nghị. Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt và chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong việc tổ chức hội nghị như sau:

1 Cần chỉ đạo việc nghiên cứu, cải tiến một cách cơ bản phương thức truyền đạt, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ thị của cấp trên cho cấp dưới. Các cơ quan cấp trên phải chuẩn bị kỹ, đầy đủ các văn bản báo cáo, các dự thảo chủ trương gửi cho cấp dưới để tổ chức nghiên cứu, quán triệt và đóng góp ý kiến; đồng thời, phân công người theo dõi, hướng dẫn cấp dưới triển khai thực hiện; tiếp thu góp ý của cấp dưới để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn bản cho phù hợp.

2/ Hạn chế tối đa việc tổ chức những hội nghị, hội họp, lớp tập huấn theo tinh thần:

- Chủ động cắt giảm những hội nghị, hội họp, tập huấn chưa thực sự cần thiết hoặc nội dung chưa chuẩn bị kỹ, chu đáo hoặc có thể lồng ghép vào những nội dung những hội nghị, tập huấn khác...

- Tăng cường hình thức truyền đạt, phổ biến, trao đổi thông tin bằng văn bản thay cho việc triệu tập hội nghị, hội họp, tập huấn.

3/ Trường hợp các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Hội quần chúng xét thấy cần thiết phải tổ chức hội nghị chuyên đề để triển khai thực hiện một chủ trương, nhiệm vụ mới, hoặc để đúc kết, phổ biến kinh nghiệm chuyên sâu cho một lĩnh vực hết sức cần thiết thì sau khi đã chuẩn bị kỹ nội dung mới được tổ chức; thành phần và số người tham dự hội nghị phải hết sức hạn chế, chỉ những người trực tiếp liên quan đến nội dung chuyên đề mới dự họp và được sự chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy (đối với các đoàn thể, hội quần chúng) hoặc UBND Tỉnh (đối với cơ quan quản lý nhà nước) mới tổ chức hội nghị.

Nội dung, thành phần tham gia phải gọn, thiết thực, bảo đảm kết quả theo yêu cầu đề ra. Các ngành, các cấp, các đơn vị phải tự bố trí kinh phí để tổ chức hội nghị trong phạm vi dự toán ngân sách đã được cấp thẩm quyền giao hàng năm. Các khoản chi tiêu hội nghị theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và hướng dẫn của UBND Tỉnh. Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức hội nghị chuyên đề, hội nghị tập huấn để thu tiền của người đến dự hội nghị ngoài chế độ quy định để kết hợp đi tham quan du lịch hoặc nghỉ mát.

4/ Lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của cơ quan, của đơn vị và của ngành, tổ chức đón nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng Nhà nước thực hiện theo đúng Chỉ thị số 32/1999/CT-TTg ngày 29/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

5/ Không dùng vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn tín dụng của Nhà nước để tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình. Việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành được tổ chức trong phạm vi hẹp thuộc bộ phận, hoặc đơn vị có liên quan trực tiếp đến công trình. Những công trình lớn có ý nghĩa đặc biệt cần phải tổ chức lễ khởi công, khánh thành, UBND Tỉnh sẽ quyết định riêng.

6/ Ngân sách Nhà nước các cấp không bổ sung thêm kinh phí cho các đơn vị để tổ chức hội nghị ngoài dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao hàng năm. Cơ quan Tài chính cấp Tỉnh, cấp huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát việc chi tiêu cho hội nghị, hội họp theo định mức quy định. Nghiêm cấm việc sử dụng kinh phí ngân sách cấp để tổ chức liên hoan thân mật sau các buổi hội nghị, hội họp; kịp thời phát hiện và báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm.

7/ Hàng năm, các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức đoàn thể, Hội quần chúng UBND các huyện, thành phố có sử dụng kinh phí thuộc ngân sách báo cáo tình hình về kết quả thực hiện chủ trương tiết kiệm trong các cuộc họp, hội nghị gởi Sở Tài chính - Vật giá tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh và Bộ Tài chính.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức đoàn thể, Hội quần chúng có sử dụng kinh phí thuộc Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:        
- Thường trực Tỉnh uỷ            
- Thường trực HĐND Tỉnh
- Chủ tịch, PCT/UBND Tỉnh
- Các Sở, Ban, ngành
- UBND các huyện, thành phố               
- Chánh,PVP UBND Tỉnh
- Chuyên viên VPUBND Tỉnh
- Lưu VPUB
 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Trần Khán

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2000/CT-CTUBBT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/2000/CT-CTUBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2000
Ngày hiệu lực13/04/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2000/CT-CTUBBT

Lược đồ Chỉ thị 17/2000/CT-CTUBBT thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức hội nghị Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/2000/CT-CTUBBT thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức hội nghị Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/2000/CT-CTUBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýTrần Khán
        Ngày ban hành13/04/2000
        Ngày hiệu lực13/04/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 17/2000/CT-CTUBBT thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức hội nghị Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/2000/CT-CTUBBT thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức hội nghị Bình Thuận