Chỉ thị 19/2002/CT-UBBT

Chỉ thị 19/2002/CT-UBBT tăng cường công tác giám định đầu tư do tỉnh Bình Thuận ban hành

Chỉ thị 19/2002/CT-UBBT tăng cường công tác giám định đầu tư Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/2002/CT-UBBT tăng cường công tác giám định đầu tư Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 19/2002/CT-UBBT

Phan Thiết, ngày 25 tháng 4 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH ĐẦU TƯ

Công tác giám định đầu tư được quy định tại điều 20 Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 01/2000/TT-BKH ngày 10/01/2000 .

Ngày 25/02/2002, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 08/2002/CT-TTg về tăng cường công tác giám định đầu tư nhằm tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng, bảo đảm đầu tư có hiệu quả và nâng cao chất lượng các công trình.

Trong thời gian qua, UBND Tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện ; để đánh giá và tổng hợp báo cáo trung ương về công tác giám định đầu tư . Tuy nhiên, công tác này chưa được các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo và thực hiện thường xuyên, nhiều đơn vị không gửi báo cáo theo quy định. Để chấn chỉnh tình hình trên, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư tổ chức triển khai nghiêm chỉnh công tác giám định đầu tư theo đúng quy định của Chính phủ , Bộ Kế hoạch và đầu tư , đặc biệt lưu ý một số nội dung sau :

1. Đối với các chủ đầu tư :

- Tổ chức triển khai thực hiện dự án, lập và gửi báo cáo định kỳ việc thực hiện dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi giám sát, đánh giá, hỗ trợ quản lý dự án. Nội dung báo cáo theo Thông tư số 01/2000/TT-BKH ngày 10/01/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn giám định đầu tư;

- Báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư về những vướng mắc trong qúa trình thực hiện đầu tư dự án; kiến nghị các giải pháp để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, phân tích, đánh giá và trình cấp có thẩm quyền giải quyết;

- Chịu trách nhiệm đối với mọi phát sinh do không được xử lý kịp thời và không thực hiện đầy đủ các quy định về giám định đầu tư, các cấp có thẩm quyền không giải quyết điều chỉnh dự án đầu tư khi dự án không thực hiện giám định đầu tư.

- Trường hơp đối với những dự án sau ba tháng triễn khai thực hiện chủ đầu tư không gửi báo cáo theo quy định sẽ tạm đình chỉ thanh toán vốn cho đến khi thực hiện đúng quy định.

2. Cơ quan trực tiếp quản lý chủ đầu tư có trách nhiệm :

- Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ quy định về giám định đầu tư.

- Tổng hợp tình hình thực hiện dự án, phát hiện khó khăn cùng cơ quan giám định đầu tư tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

3. Các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thành phố trong tỉnh :

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở : Tài chính - Vật giá, Xây dựng, Nông nghiệp & PTNT, Giao thông - Vận tải và các ngành liên quan giúp UBND Tỉnh theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác giám định đầu tư, trực tiếp tổ chức giám định đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; định kỳ, tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh, các Bộ, ngành liên quan để giải quyết các vướng mắc chung về đầu tư.

4. Về thời hạn gửi báo cáo :

Các chủ đầu tư phải thực hiện nội dung báo cáo gởi về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và đầu tư theo thời gian sau :

- Báo cáo tháng gửi vào ngày 20 hàng tháng.

- Báo cáo quý gửi trước ngày 20 tháng cuối qúy.

- Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/6.

- Báo cáo năm gửi trước ngày 10/12.

UBND Tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các Ban QLDA, Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ thị này. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh vào tháng 6/2002 về kết quả thực hiện chỉ thị này của các đơn vị./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Kế hoạch và đầu tư 
- TT Tỉnh ủy.
- TT HĐND tỉnh.
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể.
- UBND các Huyện, TPhố.
- Các DNNN.
- Các Ban QLDA, Trung tâm tư vấn XD tỉnh .
- BQLDA các Huyện, TPhố.
- VP UBND Tỉnh.
- Lưu VP+ các CV

TM. UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2002/CT-UBBT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/2002/CT-UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2002
Ngày hiệu lực25/04/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2002/CT-UBBT

Lược đồ Chỉ thị 19/2002/CT-UBBT tăng cường công tác giám định đầu tư Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/2002/CT-UBBT tăng cường công tác giám định đầu tư Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/2002/CT-UBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành25/04/2002
        Ngày hiệu lực25/04/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 19/2002/CT-UBBT tăng cường công tác giám định đầu tư Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/2002/CT-UBBT tăng cường công tác giám định đầu tư Bình Thuận