Chỉ thị 20/2007/CT-UBND

Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 20/2007/CT-UBND minh bạch tài sản thu nhập triển khai thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP đã được thay thế bởi Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/2007/CT-UBND minh bạch tài sản thu nhập triển khai thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2007/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2007 

 

CHỈ  THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP.

 

Ngày 09 tháng 3 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại Mục 4 Chương II Luật Phòng, chống tham nhũng; bao gồm việc kê khai tài sản, thu nhập, xác minh tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở - ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, xã - phường - thị trấn có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và phải gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của mình theo quy định của pháp luật; chậm nhất trong quý 4 năm 2007, phải trực tiếp tổ chức, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập kịp thời, đúng đối tượng, đúng trình tự và chịu trách nhiệm đối với kết quả triển khai thực hiện của cơ quan, địa phương mình theo quy định của pháp luật.

2. Chậm nhất ngày 31 tháng 8 năm 2007, Thủ trưởng các sở - ngành của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, xã - phường - thị trấn có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ mục đích, ý nghĩa nội dung của việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 trong phạm vi cơ quan, địa phương mình.

3. Giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm xây dựng đề cương tuyên truyền các nội dung quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ (chậm nhất ngày 31 tháng 8 năm 2007 thực hiện xong), phối hợp với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận - huyện và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập để nhân dân hiểu rõ chủ trương của Nhà nước và tham gia giám sát trong quá trình thực hiện.

4. Giao Thanh tra thành phố phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Nội vụ thực hiện rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bãi bỏ những văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố không còn phù hợp với các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ.

5. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các biểu mẫu về kê khai, xác minh tài sản, thu nhập và bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập (ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 3 năm 2007); cập nhật hồ sơ và quản lý hồ sơ kê khai, xác minh tài sản, thu nhập vào hồ sơ cán bộ, công chức. Thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2007.

6. Chậm nhất ngày 15 tháng 12 năm 2007, Thủ trưởng các sở - ngành của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, xã - phường - thị trấn phải báo cáo kết quả việc triển khai và tổ chức thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra thành phố. Thanh tra thành phố là đầu mối tập hợp thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Giao Chánh Thanh tra thành phố đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 12 hàng năm; đồng thời chủ trì, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra các nội dung liên quan đến việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Thủ trưởng các sở - ngành của thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, xã -phường - thị trấn chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Chỉ thị này./.

 

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng,
  lãng phí thành phố;
- Văn phòng và các Ban Thành ủy;
- Các Sở-ngành thành phố;
- UBND quận - huyện, xã - phường - thị trấn;
- VPHĐ-UB: CPVP; Các Phòng CV;
- Báo Sài gòn Giải phóng;
- Trung tâm Công báo TP;
- Lưu:VT, (PC-Tg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2007
Ngày hiệu lực04/08/2007
Ngày công báo15/08/2007
Số công báoSố 52
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/2007/CT-UBND minh bạch tài sản thu nhập triển khai thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/2007/CT-UBND minh bạch tài sản thu nhập triển khai thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành25/07/2007
        Ngày hiệu lực04/08/2007
        Ngày công báo15/08/2007
        Số công báoSố 52
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 20/2007/CT-UBND minh bạch tài sản thu nhập triển khai thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/2007/CT-UBND minh bạch tài sản thu nhập triển khai thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP