Chỉ thị 29/2001/CT-UB

Chỉ thị 29/2001/CT-UB về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội thành phố từ nay đến cuối năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 29/2001/CT-UB chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội thành phố từ nay cuối năm 2001 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 29/2001/CT-UB chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội thành phố từ nay cuối năm 2001


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2001/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ-XÃ HỘI THÀNH PHỐ TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2001.

Thực hiện Chỉ thị số 23/2001/CT-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2001 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Thành Ủy lần thứ 5, khóa VII ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Tổng Giám đốc các Tổng Công ty thuộc thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện những nhiệm vụ kinh tế-xã hội trong những tháng còn lại của năm 2001 với những nội dung chủ yếu như sau

1. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện nhanh những nội dung công việc và các biện pháp đã được xác định từ đầu năm và 6 tháng cuối năm 2001 trong chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố. Trước tình hình tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ chậm lại, cần phải thật tập trung chỉ đạo, điều hành để tạo sự chuyển biến mạnh, tiếp tục đề ra những biện pháp thiết thực để kích cầu thông qua tiêu dùng, như dùng ngân sách hỗ trợ thưởng xuất khẩu cho các doanh nghiệp địa phương tạo ra được nhiều kim ngạch xuất khẩu và tìm được thị trường mới, ngành hàng mới để xuất khẩu ; nghiên cứu việc trợ giá hoặc bù lãi suất vay ngân hàng cho các doanh nghiệp để bán hạ giá một số hàng hóa vào dịp cuối năm và cho vùng bị lũ lụt ; tổ chức các hội nghị chuyên đề thuộc khu vực dịch vụ bao gồm các sở-ngành, hiệp hội và doanh nghiệp để cùng tìm ra biện pháp thúc đẩy sự tăng trưởng cuối năm 2001 và chuẩn bị cho năm 2002, nhất là các ngành thương mại, du lịch, vận tải, xuất khẩu, ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán, v.v… Tiếp tục thực hiện khẩn trương xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và đẩy mạnh xuất khẩu, thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư, Trung tâm thông tin doanh nghiệp ; nghiên cứu để tiến hành việc hợp đồng các đơn vị tư vấn điều tra nghiên cứu, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài ; hợp đồng chuyên gia, cộng tác viên đại diện thương mại và đầu tư của thành phố ở nước ngoài, nhất là ở các thị trường có tiềm năng lớn đối với hàng xuất khẩu của thành phố.

2. Các ngành, các cấp và các tổ chức kinh tế-xã hội cần chủ động nghiên cứu đề xuất bổ sung những biện pháp, dự án đầu tư cụ thể để đẩy mạnh việc huy động vốn đầu tư toàn xã hội và nước ngoài bằng nhiều hình thức. Đối với những dự án đầu tư từ các nguồn vốn có tính chất ngân sách, vốn ODA, BOT, phấn đấu thực hiện hết vốn đã bố trí kế hoạch năm 2001, kể cả vốn phân cấp cho quận-huyện. Đặc biệt, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra tiến độ thực hiện và kịp thời tháo gỡ các khó khăn của từng dự án, xem xét lại công tác tổ chức thực hiện, kể cả nhân sự ở các khâu then chốt ở các đơn vị, nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và công tác đền bù giải tỏa, tái định cư ; tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng ; triển khai thực hiện nhanh Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 về bổ sung quy chế quản lý các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư và Quyết định số 82/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 về cải tiến quản lý dự án đầu tư trong nước của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đó, ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện :

2.1- Tập trung đền bù, giải tỏa và tái định cư các dự án đầu tư trọng điểm đã bố trí vốn : Dự án đường Đông-Tây, đường Bắc Nam (từ đường Cộng Hòa đến ngã tư An Sương), đường song hành xa lộ Hà Nội, các tuyến đường đến khu Công viên phần mềm Quang Trung, cầu Nhị Thiên Đường 2, cầu đường Bình Triệu 2, các công trình kết hợp với dự án đường Xuyên á. Tăng cường thêm nhân sự cho bộ phận thực hiện việc lập phương án, đền bù, giải tỏa, tái định cư từ thành phố đến quận-huyện.

2.2- Đối với công tác đền bù, giải tỏa, di dời và tái định cư, giao trách nhiệm chính cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện có dự án đầu tư trên địa bàn thực hiện đúng Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ và Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 8 tháng 8 năm 1998 của Thành Ủy.

2.3- Hoàn thành và đưa vào sử dụng các tuyến đường liên tỉnh lộ 15, 25, đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Hùng Vương mở rộng, cầu Nguyễn Tri Phương. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án bức bách phát triển, cải tạo hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước sạch của thành phố; các công trường xử lý rác Gò Cát, Đa Phước.

2.4- Tiến hành khẩn trương để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo kế hoạch đưa vào khởi công xây dựng các công trình : 3 chợ đầu mối, các dự án phục vụ tái định cư cho dự án Đông-Tây và hầm qua Thủ Thiêm, cầu Nhị Thiên Đường 2, đường Nguyễn Văn Trỗi mở rộng, đường vành đai trong và cầu Bình Lợi, đường vành đai ngoài và cầu Phú Mỹ, đường nối ven rạch Nhiêu Lộc. Khẩn trương triển khai thực hiện đồng loạt việc chuẩn bị đầu tư các dự án thoát nước trên địa bàn thành phố.    

2.5- Đẩy nhanh tiến độ thi công các trung tâm, trường trại chữa trị và cai nghiện ma túy, mãi dâm ; tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư chương trình giảm 15 điểm ngập nước mùa mưa, chương trình chống kẹt xe, giảm 20 xã nghèo, bêtông hóa cầu khỉ, kiên cố hóa kênh mương, tôn hóa-ngói hóa nhà  lá,v.v...

2.6- Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các trường học, bệnh viện, các công trình phục vụ Sea Games 2003 đã bố trí kế hoạch.

2.7- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện những dự án di dời cơ sở sản xuất ô nhiễm ở nội thành kết hợp đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư.

2.8- Chuẩn bị danh mục và công khai để xúc tiến đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng của thành phố (như mở rộng, nâng cấp cầu-đường, cấp-thoát nước, xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, v.v...) bằng hình thức BOT.

3. Hỗ trợ sản xuất công nghiệp phát triển hơn nữa để có tốc độ tăng cao hơn, thúc đẩy đầu tư của các thành phần kinh tế.  Xây dựng chương trình phát triển nuôi bò sữa, nuôi tôm; phát triển diện tích trồng khóm, trồng rau sạch; thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm giống cây, giống con của thành phố ; gắn chặt sản xuất với tiêu thụ sản phẩm ; triển khai chương trình hợp tác kinh tế giữa thành phố với các tỉnh. Tiếp tục thực hiện việc củng cố, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX và theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Ủy.

4. Tiếp tục tiến công mạnh mẽ trên mặt trận văn hóa - xã hội, quản lý dịch vụ văn hóa, thực hiện chương trình 3 giảm ; tập trung những công việc như sau :

4.1- Kiểm tra, củng cố, chấn chỉnh, tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ văn hóa và quảng cáo trên địa bàn thành phố ; chỉ đạo các ngành kinh tế, văn hóa-xã hội có liên quan đến loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa phải tiến hành xây dựng quy hoạch ngành và các quy định để tăng cường quản lý Nhà nước. Ban hành quy định về quản lý sau khi đăng ký kinh doanh, các biện pháp kiểm tra và quy định các điều kiện để hoạt động một cách nghiêm ngặt đối với các loại hình dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố. Tạm ngưng hoạt động, thu hồi giấy phép và xử lý thật mạnh, kiên quyết đối với các vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, hớt tóc thanh nữ, massage, bia ôm, cà phê ôm đèn mờ,v.v… có vi phạm các quy định quản lý Nhà nước.

4.2- Tiếp tục tổ chức thực hiện mạnh hơn, kiên quyết hơn đối với chương trình giảm tệ nạn ma túy theo chỉ đạo của thành phố, triệt phá đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy, nhất là các đầu mối lớn, các đầu nậu, bán sỉ ma túy và chuyển hóa địa bàn, xóa tụ điểm ma túy ở từng địa bàn quận-huyện, phường-xã. Tập trung đầu tư xây dựng, mở rộng các cơ sở cai nghiện ma túy để đảm bảo sức chứa 10.000 học viên vào cuối năm 2001, tổ chức cai nghiện tập trung có hiệu quả số người nghiện ma túy hiện có, với quy trình kết hợp cai nghiện với giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm. Khuyến khích xã hội hóa việc cai nghiện ở các trung tâm y tế ngoài công lập, nhưng phải quản lý chặt chẽ.

4.3- Trấn áp mạnh, nghiêm khắc đối với tội phạm hình sự có tổ chức ; đối với các đối tượng trong các băng nhóm tội phạm hình sự có tổ chức đã có đủ hồ sơ vi phạm hình sự thì cho truy bắt ngay, đối với các đối tượng còn lại tiến hành tập trung giáo dục lao động trong các trường trại ; đối với các đối tượng hình sự đã có lệnh truy nã thì áp dụng nhiều biện pháp như vận động đầu thú có chính sách khoan hồng ; nghiên cứu ban hành chế độ, hình thức khen thưởng và bảo vệ thích hợp cho người vận động tội phạm ra đầu thú cũng như khai báo cho cơ quan chức năng truy bắt tội phạm ; đối với các đối tượng ngoan cố không đầu thú thì phát động rộng rãi phong trào nhân dân tố giác tội phạm và cơ quan chức năng tổ chức truy bắt.

5. Tiếp tục thực hiện phân cấp và cải cách hành chánh mạnh và đồng bộ hơn :

5.1- Nghiên cứu ngay một số cơ chế và chính sách thu hút đầu tư trong nước và có vốn nước ngoài thật thông thoáng, hấp dẫn để tổ chức thực hiện, những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố quyết định thì cho làm ngay, những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương thì kiến nghị cho làm thí điểm.  

5.2- Tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho quận-huyện trên một số lĩnh vực giao thông công chánh, quản lý và đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội để cơ bản hoàn thành việc phân cấp vào cuối năm 2001 theo nguyên tắc, phương châm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Tách chức năng quản lý hành chánh Nhà nước với chức năng quản lý sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp thuộc Sở Giao thông công chánh, Sở Công nghiệp, Sở Văn hóa và Thông tin. Tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc 3 Sở nêu trên.

5.3- Mở rộng khoán biên chế và quỹ lương cho các cơ quan hành chánh của thành phố và thí điểm thực hiện một số đơn vị sự nghiệp.

5.4- Sơ kết và tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan và doanh nghiệp.

5.5- Chuẩn bị phương án thành lập Công ty Cổ phần đầu tư khai thác hạ tầng kỹ thuật thành phố và Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm, củng cố Ban quản lý khu Nam. Tổ chức điều tra thống kê tình hình hoạt động kinh tế của các khu vực để xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác hơn, từ nay đến cuối năm tập trung thực hiện ở khu vực dịch vụ, sau đó triển khai thực hiện  ở các khu vực kinh tế khác.   

5.6- Triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-UB ngày 20 tháng 9 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh và tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại-tố cáo trên địa bàn thành phố và Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại-tố cáo trên địa bàn thành phố để đưa công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo và công tác tiếp công dân đi vào nền nếp, giải quyết cơ bản tình hình tồn đọng những năm qua. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty thuộc thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.  

 

 

Nơi nhận :
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành Ủy
- 3 Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Sở-ngành thành phố, Tổng Công ty 90
- UBND các Quận-Huyện
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ, TH (5b)
- Lưu (TH)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2001/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu29/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2001
Ngày hiệu lực23/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 29/2001/CT-UB chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội thành phố từ nay cuối năm 2001


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 29/2001/CT-UB chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội thành phố từ nay cuối năm 2001
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu29/2001/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành23/10/2001
        Ngày hiệu lực23/10/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 29/2001/CT-UB chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội thành phố từ nay cuối năm 2001

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 29/2001/CT-UB chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội thành phố từ nay cuối năm 2001