Chỉ thị 32/2001/CT.CTUBBT

Chỉ thị 32/2001/CT.CT UBBT về tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện xã hội hóa các hoạt động lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao do tỉnh Bình Thuận ban hành

Chỉ thị 32/2001/CT-CTUBBT xã hội hóa các hoạt động lĩnh vực giáo dục y tế văn hóa thể thao Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 32/2001/CT-CTUBBT xã hội hóa các hoạt động lĩnh vực giáo dục y tế văn hóa thể thao Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2001/CT.CT UBBT

Phan Thiết, ngày 26 tháng 11 năm 2001

 

 CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC, GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA , THỂ THAO

Qua báo cáo của các Sở, ngành về tình hình thực hiện Nghị quyết 90/CP và Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao cho thấy trong thời gian qua các Sở, ngành đã có cố gắng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đã đạt được một số kết quả trên một số mặt.

Tuy nhiên, nhìn chung kết quả thực hiện chủ trương này vẫn còn nhiều hạn chế, phong trào chưa mạnh, chưa đều. Một số Sở, ngành chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch, chưa đề ra được những nội dung cụ thể cần phải tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành chưa thật kiên quyết, vẫn còn tình trạng buông lơi và thiếu nhất quán.

Để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm tiếp tục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động các lĩnh vực gíao dục, y tế, văn hoá, thể thao trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Giám đốc các Sở : Giáo dục-đào tạo, Y tế, Văn hóa- thông tin, Thể dục thể thao, Lao động- thương binh xã hội, Tài chính- vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các Sở, ngành có liên quan thực hiện tốt một số công việc sau:.

1- Tiếp tục tổ chức quán triệt, truyên truyền sâu rộng Nghị quyết 90/CP về phương hướng, chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; Nghị định 73 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao; các thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về lĩnh vực này, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các cấp, các ngành và nhân dân về chủ trương quan trọng này.

2- Trên cơ sở những chủ trương, chính sách của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo các Sở: Tài chính vật giá, Giáo dục đào tạo, Y tế, Văn hoá thông tin, Thể dục thể thao, Lao động thương binh xã hội căn cứ điều kiện tình hình cụ thể của tỉnh, của ngành để xây dựng các đề án cụ thể và tập trung chỉ đạo nhằm thực hiện có kết quả những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đến cuối tháng 12/2001 các Sở ngành nói trên phải hoàn thành việc xây dựng đề án xã hội hóa các hoạt động thuộc lĩnh vực mình phụ trách trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai vào đầu năm 2002.

3- Ngoài những chính sách chung, Sở Tài chính vật giá phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành một số chính sách khuyến khích hơn nữa các tổ chức và các nhân huy động các nguồn lực trong nhân dân và trong các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế mở các cơ sở theo hình thức ngoài công lập như bán công, dân lập, tư nhân để phát triển các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao theo quy định của pháp luật.

4- Thủ trưởng các Sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố định kỳ tổ chức sơ tổng kết, đánh gía việc triển khai chủ trương này. Kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc nhất là vấn đề cơ sở vật chất, đất đai về thuế, phí, lệ phí, tạo ra môi trường thông thoáng cho việc đầu tư phát triển các cơ sở ngoài công lập.

Trên đây là một số công việc cần tổ chức triển khai tốt để thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở : Giáo dục-đào tạo, Y tế, Văn hóa thông tin, Thể dục thể thao, Lao động- thương binh xã hội, Tài chính- vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nếu có gì khó khăn vướng mắc thì kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Sở Tài chính- vật giá
- Sở Giáo dục- đào tạo
- Sở Y tế
- Sở Văn hóa- thông tin
- Sở Thể dục thể thao
- Sở Lao động thương binh xã hội
- UBND các huyện, thành phố
- Đài PTTH tỉnh, Báo BThuận
- Chuyên viên VX ( Văn , kỳ, Giang)
- Lưu VP HĐND&UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2001/CT.CTUBBT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu32/2001/CT.CTUBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2001
Ngày hiệu lực26/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2001/CT.CTUBBT

Lược đồ Chỉ thị 32/2001/CT-CTUBBT xã hội hóa các hoạt động lĩnh vực giáo dục y tế văn hóa thể thao Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 32/2001/CT-CTUBBT xã hội hóa các hoạt động lĩnh vực giáo dục y tế văn hóa thể thao Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu32/2001/CT.CTUBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành26/11/2001
        Ngày hiệu lực26/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 32/2001/CT-CTUBBT xã hội hóa các hoạt động lĩnh vực giáo dục y tế văn hóa thể thao Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 32/2001/CT-CTUBBT xã hội hóa các hoạt động lĩnh vực giáo dục y tế văn hóa thể thao Bình Thuận