Công văn 10764/BGDĐT-GDQP

Công văn 10764/BGDĐT-GDQP kiểm tra thực hiện quy định về môn học Giáo dục quốc phòng- an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10764/BGDĐT-GDQP kiểm tra thực hiện môn học Giáo dục quốc phòng- an ninh


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10764/BGDĐT-GDQP
V/v: Kiểm tra thực hiện quy định về môn học Giáo dục quốc phòng- an ninh.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Trường ĐH, CĐ, TCCN
- Các Trung tâm GDQP-AN sinh viên

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2010 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt; Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) tại các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm GDQP-AN sinh viên và trung học phổ thông. Việc kiểm tra nhằm mục đích đánh giá kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị định 15/2001/NĐ-CP ngày 1/5/2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng (nay là Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 về Giáo dục quốc phòng – an ninh) và đánh giá công tác giảng dạy môn học GDQP - AN đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo và nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQP-AN.

1. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra việc thực hiện Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học; Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT ngày 24/9/2009 Sửa đổi, bổ sung danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết GDQP-AN; Chương trình GDQP-AN cấp THPT, TCCN, ĐH, CĐ ban hành kèm theo QĐ số 79, 80, 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007; việc tổ chức mua sắm thiết bị dạy học ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 ban hành Danh mục TBDH tối thiểu môn học GDQP-AN và Quyết định 8412/2009/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2009 ban hành Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học môn học GDQP-AN. Cụ thể:

- Hệ thống văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về GDQP-AN cho học sinh, sinh viên.

- Hệ thống sổ sách đăng ký thống kê, kế hoạch bài giảng, giáo án của giảng viên, giáo viên, các hợp đồng đào tạo ... ).

- Quy mô học sinh, sinh viên học GDQP-AN.

- Phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN.

- Đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN.

- Công tác xây dựng đội ngũ đội ngũ giảng viên, giáo viên (Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, bảo đảm chính sách chế độ,…).

- Việc cấp phát, quản lý chứng chỉ GDQP-AN đối với các trường ĐH, CĐ.

- Thực hiện các quy định về liên kết GDQP-AN.

- Việc tổ chức mua giáo trình, mua sắm, sử dụng và bảo quản TBDH môn học GDQP-AN (số lượng, chất lượng, tổ chức khai thác, sử dụng, bảo quản).

- Nội dung báo cáo tập trung vào năm học 2008 - 2009 và 2009 - 2010

2. Hình thức tổ chức kiểm tra

Đoàn kiểm tra nghe báo cáo trực tiếp của lãnh đạo và các cơ quan chức năng có liên quan của các Sở GDĐT và các nhà trường và kiểm tra thực tế tại các cơ sở giáo dục.

3. Thành phần đoàn kiểm tra

- Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Vụ Giáo dục Quốc phòng chủ trì, gồm đại diện Thanh tra Bộ, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Trung học, Cục CSVC&TBTH, ĐCTE và đại diện Cục Dân quân tự vệ (Bộ Quốc phòng)

- Khi kiểm tra đến địa phương nào thì mời đại diện của Sở GD&ĐT, Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh, thành phố tham gia thành phần đoàn kiểm tra.

4. Thời gian kiểm tra

Dự kiến từ ngày 01/01 đến ngày 30/5/2010

Yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan chuẩn bị kế hoạch và văn bản báo cáo, in sao đủ số lượng văn bản cho các thành viên trong đoàn kiểm tra và cán bộ cơ sở, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra thực hiện tốt kế hoạch, nội dung công tác. Kế hoạch và lịch kiểm tra cụ thể Bộ sẽ có thông báo sau.

Điện thoại liên hệ: Vụ Giáo dục quốc phòng; Đ/c Trịnh Xuân Ngọc

(ĐT: 04.8684158; DĐ: 0912027227).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG




Hà Văn Công

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA

Ngày

Đơn vị, địa chỉ

Thời gian

Ghi chú

20/4

Thứ hai

- Trường ĐH kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

(Ngõ 124 Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội)

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

(Thị trấn Thường Tín, Hà Nội)

8h00 – 11h

 

14h – 16h

 

21/4

Thứ ba

- Trường CĐ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc bộ

(Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội)

- Trường TH Kinh tế Hà Tây

(Km 15 QL 6, Ba La, Hà Đông, Hà Nội)

8h00 – 11h

 

14h - 16h

 

22/4

Thứ tư

- Trường ĐH SP kỹ thuật Nam Định

(xã Lộc Hạ, TP. Nam Định)

- Trường CĐ công nghiệp Nam Định

(Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định)

8h00 – 11h

 

14h – 16 h

 

 

23/4

Thứ năm

- Trường TH Y tế Nam Định

(365 Hàn Thuyên, TP. Nam Định)

- Trường CĐ SP Nam Định

( P,Hạ Long,NĐ)

8h – 11h

14h-16h30

 

24/4

Thứ sáu

 

- Trường ĐH Hoa Lư

( Ninh Nhất, TP. Ninh Bình)

- Trường CĐ sư phạm Ninh Bình

( Kỳ Vỹ, Ninh Nhất, TP. Ninh Bình)

- Trường TH Y tế Ninh Bình

8h00-11h

 

 

14h – 16h

 

 

Điện thoại liên hệ: Vụ Giáo dục quốc phòng; Đ/c Trịnh Xuân Ngọc

(ĐT: 04.8684158; DĐ: 0912027227).

-Thực hiện kế hoạch công tác năm 2009 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt; Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế môn học Giáo dục Quốc phòng- An ninh(GDQP-AN) tại một số trường Đại học,Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.Việc kiểm tra nhằm mục đích đánh giá công tác giảng dạy môn học GDQP- AN đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo, nâng cao chất lượng môn học GDQP-AN;

* Về phía Bộ GD&ĐT. Tôi xin chân trọng giới thiệu ;

1, Đ/c Đại tá Hà Văn Công : Vụ trưởng vụ GDQP Bộ GD&ĐT

2, Đ/C Thượng tá Dương Văn Nhị : Cục DQTV BQP

3, Đ/c Lê Doãn Thuật - CVCC Vụ GDQP Bộ GD&ĐT

4, Đ/c Nguyễn Xuân Tiến CVCC Phụ trách khối TCCN Vụ GDQP Bộ GD&ĐT

5, Đ/c Tiêu Thị Xuân Hương -Thanh tra viên chính Bộ GD&ĐT 0917500349

6, Đ/c Nguyễn Trọng Hải, - CVC Vụ GD ĐH Bộ GD&ĐT 0903.440.452

7, Đ/c Đỗ Thành Trung - CVC Vụ GDCN Bộ GD&ĐT 0988.557.377

8, Đ/c Trịnh Xuân Ngọc - CVC Vụ GDQP Bộ GD&ĐT

* Nội dung Kiểm tra gồm :

- Hệ thống văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về GDQP-AN cho học sinh, sinh viên.

- Hệ thống sổ sách đăng ký thống kê, kế hoạch bài giảng, giáo án của giảng viên, giáo viên, các hợp đồng đào tạo ... ).

- Quy mô học sinh, sinh viên học GDQP-AN.

- Kế hoạch và tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN.

- Đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN

- Công tác xây dựng đội ngũ đội ngũ giảng viên, giáo viên (Đào tạo bồi dưỡng tập huấn, bảo đảm chính sách chế độ….)

- Việc cấp phát, quản lý chứng chỉ GDQP-AN đối với các trường ĐH,CĐ.

- Thực hiện các quy định về liên kết GDQP-AN.

- Việc tổ chức mua sắm, sử dụng và bảo quản TBDH môn học GDQP-AN.

- Tổ chức thực hiện công tác Quốc phòng, QSĐP tại nhà trường

* Hình thức tổ chức kiểm tra:

Đoàn kiểm tra nghe báo cáo trực tiếp của Lãnh đạo và các cơ quan chức năng có liên quan trong nhà trường; Đoàn Kiểm tra sẽ hỏi đáp theo từng chuyên môn sau đó Đ/C trưởng đoàn sẽ kết luận

 * Thời gian kiểm tra: Dự kiến từ ngày tháng năm 2009.

Sau đây xin mời lãnh đạo nhà trường bắt đầu làm việc

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10764/BGDĐT-GDQP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10764/BGDĐT-GDQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2009
Ngày hiệu lực15/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10764/BGDĐT-GDQP

Lược đồ Công văn 10764/BGDĐT-GDQP kiểm tra thực hiện môn học Giáo dục quốc phòng- an ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10764/BGDĐT-GDQP kiểm tra thực hiện môn học Giáo dục quốc phòng- an ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10764/BGDĐT-GDQP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýHà Văn Công
        Ngày ban hành15/12/2009
        Ngày hiệu lực15/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10764/BGDĐT-GDQP kiểm tra thực hiện môn học Giáo dục quốc phòng- an ninh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10764/BGDĐT-GDQP kiểm tra thực hiện môn học Giáo dục quốc phòng- an ninh

           • 15/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực