Công văn 12268/BTC-HTQT

Công văn số 12268/BTC-HTQT của Bộ Tài chính về việc thuế suất CEPT đối với chi tiết, linh kiện rời đồng bộ nhập khẩu từ ASEAN để lắp ráp sản phẩm cơ khí, điện, điện tử

Nội dung toàn văn Công văn 12268/BTC-HTQT thuế suất CEPT chi tiết, linh kiện rời đồng bộ nhập khẩu từ ASEAN để lắp ráp sản phẩm cơ khí, điện, điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12268/BTC-HTQT
 V/v: thuế suất CEPT đối với chi tiết, linh kiện rời đồng bộ nhập khẩu
từ ASEAN để lắp ráp sản phẩm cơ khí, điện, điện tử

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trên cơ sở phản ánh của một số doanh nghiệp về việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CEPT (mức thuế suất CEPT) quy định tại Nghị định số 48/2005/NĐ-CP ngày 08/04/2005 của Chính phủ cho các chi tiết, linh kiện rời đồng bộ nhập khẩu từ ASEAN để lắp ráp sản phẩm cơ khí, điện, điện tử;

Căn cứ vào Thông tư số 48/2005/NĐ-CP giảm thuế suất thuế NK mặt hàng thực hiện thỏa thuận Việt Nam Thái Lan hoãn thực hiện Hiệp định CEPT">42/2005/TT-BTC ngày 31/05/2005 và Thông tư số 45/2005/TT-BTC ngày 06/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc áp dụng mức thuế suất CEPT;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Các Chi tiết (cụm chi tiết), linh kiện (cụm linh kiện) rời đồng bộ có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá AEAN-Mẫu D (C/O mẫu D) được áp dụng mức thuế suất CEPT của mặt hàng nguyên chiếc (quy định tại các Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003, Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004, Nghị định 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 và Nghị định số 48/2005/NĐ-CP ngày 08/04/2005 của Chính phủ) nếu thoả mãn các điều kiện về áp dụng mức thuế suất CEPT quy định tại phần I của các Thông tư số 45/2005/TT-BTC ngày 06/06/2005 và Thông tư số 48/2005/NĐ-CP giảm thuế suất thuế NK mặt hàng thực hiện thỏa thuận Việt Nam Thái Lan hoãn thực hiện Hiệp định CEPT">42/2005/TT-BTC ngày 31/05/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện các nghị định nói trên về việc áp dụng mức thuế suất CEPT. Các chi tiết, linh kiện rời còn lại không có C/O mẫu D áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (thuế suất MFN) hoặc thuế suất thông thường của mặt hàng nguyên chiếc.

2. Doanh nghiệp phải xuất trình một hoặc nhiều hoá đơn thương mại riêng biệt cho các chi tiết (cụm chit iết), linh kiện (cụm linh kiện) có C/O mẫu D để đề nghị áp dụng mức thuế CEPT.

3. Thời điểm áp dụng thuế suất CEPT được thực hiện khi làm thủ tục nhập khẩu từng lô hàng cụ thể. Thủ tục quyết toán thuế nhập khẩu với cơ quan Hải quan được thực hiện theo quy định hiện hành.

Nguyên tắc phân loại linh kiện rời đồng bộ và không đồng bộ được thực hiện theo Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu.

Bộ Tài Chính xin hướng dẫn để các Cục hải quan triển khai thực hiện./.

 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
NGUYỄN THỊ BÍCHĐã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12268/BTC-HTQT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 12268/BTC-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/09/2005
Ngày hiệu lực 29/09/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12268/BTC-HTQT

Lược đồ Công văn 12268/BTC-HTQT thuế suất CEPT chi tiết, linh kiện rời đồng bộ nhập khẩu từ ASEAN để lắp ráp sản phẩm cơ khí, điện, điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 12268/BTC-HTQT thuế suất CEPT chi tiết, linh kiện rời đồng bộ nhập khẩu từ ASEAN để lắp ráp sản phẩm cơ khí, điện, điện tử
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 12268/BTC-HTQT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Thị Bích
Ngày ban hành 29/09/2005
Ngày hiệu lực 29/09/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 12268/BTC-HTQT thuế suất CEPT chi tiết, linh kiện rời đồng bộ nhập khẩu từ ASEAN để lắp ráp sản phẩm cơ khí, điện, điện tử

Lịch sử hiệu lực Công văn 12268/BTC-HTQT thuế suất CEPT chi tiết, linh kiện rời đồng bộ nhập khẩu từ ASEAN để lắp ráp sản phẩm cơ khí, điện, điện tử

  • 29/09/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/09/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực