Công văn 1454/BTP-BPGDPL

Công văn 1454/BTP-BPGDPL về triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1454/BTP-BPGDPL triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2016


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1454/BTP-PBGDPL
V/v triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2016

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg) và Công văn số 4793/VPCP-PL ngày 27/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg trong năm 2016, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết để đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và 02 năm triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật tại các tỉnh Cà Mau, Điện Biên, Thái Bình, Quảng Bình và thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ kết quả tổng kết, Bộ Tư pháp dự kiến đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ này trong năm 2016 như sau:

1. Căn cứ vào Điều kiện thực tế của địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg lựa chọn một số địa bàn, lĩnh vực để tiến hành đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bảo đảm thực chất, bám sát thực tiễn và các văn bản hướng dẫn mà Bộ Tư pháp đã ban hành[1]; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao tham mưu, theo dõi, thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật; rà soát, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật bảo đảm đạt chuẩn theo quy định; quan tâm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật.

2. Đối với địa phương đã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc tiêu biểu về tiếp cận pháp luật trong 02 năm (2014 – 2015), cần duy trì kết quả đạt chuẩn; có giải pháp phấn đấu đạt kết quả cao hơn (nếu chưa đạt Điểm tối đa theo quy định); rà soát, có giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý còn hạn chế, khó khăn; quan tâm giải quyết những vấn đề nổi cộm trong thực thi pháp luật, những lĩnh vực, nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân.

3. Từ thực tiễn triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg đề nghị các địa phương tiếp tục thông tin, kiến nghị, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả về đánh giá, công nhận, xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đặc biệt là giải pháp về hoàn thiện thể chế để gửi về Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg nhằm tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Nhận được Công văn này, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 02/12/2016 (được tổng hợp trong Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 2285/QĐ-BTP ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Số điện thoại 04.62739469) để được giải đáp, hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 [1] Công văn số 7730/BTP-PBGDPL ngày 18/11/2013 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Công văn số 3120/BTP-PBGDPL ngày 15/7/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tiếp cận pháp luật; Công văn số 3175/BTP-PBGDPL ngày 18/7/2014 của Bộ Tư pháp gửi UBND các tỉnh: Điện Biên, Quảng Bình, Thái Bình, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh hướng  dẫn về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, quy trình đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn và biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật; Công văn số 659/BTP-PBGDPL ngày 09/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai làm thử về đánh giá tiếp cận pháp luật năm 2015.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1454/BTP-BPGDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1454/BTP-BPGDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2016
Ngày hiệu lực06/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1454/BTP-BPGDPL triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1454/BTP-BPGDPL triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1454/BTP-BPGDPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành06/05/2016
        Ngày hiệu lực06/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1454/BTP-BPGDPL triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1454/BTP-BPGDPL triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2016

           • 06/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực