Công văn 2724/VPCP-CCHC

Công văn 2724/VPCP-CCHC thực hiện Quyết định 232/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2724/VPCP-CCHC thực hiện Quyết định 232/QĐ-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2724/VPCP-CCHC
V/v thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tiền Giang, Bình Thuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ Kế hoạch kiểm tra được ban hành kèm theo Quyết định 495/QĐ-VPCP ngày 3/5/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và để chuẩn bị xây dựng dự án Luật Thủ tục hành chính (Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 7/3/2007), Văn phòng Chính phủ cử Tổ công tác do lãnh đạo Tổ công tác do lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính làm Tổ trưởng, đến làm việc với quý cơ quan về những nôi dung sau đây:

1. Về kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, gồm:

- Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính (Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ);

- Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ);

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

Nội dung kiểm tra đã được nêu tại Công văn số 2275/VPCP-CCHC ngày 3/5/2007 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về nội dung Dự án Luật Thủ tục hành chính, Tổ công tác sẽ trao đổi, tìm hiểu về:

- Đối tượng, phạm vi điều chỉnh;

- Thẩm quyền, trình tự ban hành, sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính;

- Công khai, minh bạch thủ tục hành chính;

- Giải quyết vướng mắc, tranh chấp về thủ tục hành chính;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính (trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp và thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp);

- Các vi phạm của cán bộ, công chức và cơ quan trong xây dựng, ban hành, giải quyết thủ tục hành chính; vi phạm của người dân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính; các hình thức trách nhiệm và chế tài xử lý.

3. Thành phần của Tổ công tác và thời gian làm việc (xin đính kèm).

Đề nghị quý cơ quan phân công chuẩn bị nội dung và tạo điều kiện để Tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg (để b/c);
- TCục TCĐLCL (Ban Đánh giá sự phù hợp);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cục QT-TV, Cục HC-QT II (để phối hợp);
- Website CP;
- Lưu: VT, CCHC(5), 26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2724/VPCP-CCHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2724/VPCP-CCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2007
Ngày hiệu lực21/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2724/VPCP-CCHC

Lược đồ Công văn 2724/VPCP-CCHC thực hiện Quyết định 232/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2724/VPCP-CCHC thực hiện Quyết định 232/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2724/VPCP-CCHC
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐoàn Mạnh Giao
        Ngày ban hành21/05/2007
        Ngày hiệu lực21/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2724/VPCP-CCHC thực hiện Quyết định 232/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2724/VPCP-CCHC thực hiện Quyết định 232/QĐ-TTg

           • 21/05/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực