Công văn 3128/BGTVT-TC

Công văn 3128/BGTVT-TC về xây dựng phương án cho thuê khai thác bến cảng, cầu cảng theo Nghị định 71/2006/NĐ-CP của Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3128/BGTVT-TC xây dựng phương án cho thuê khai thác bến cảng, cầu cả


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 3128/BGTVT-TC
V.v Xây dựng phương án cho thuê khai thác bến cảng, cầu cảng theo Nghị định 71/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ GTVT nhận được các văn bản của Cục Hàng hải Việt Nam số 654/CHHVN-QLKTKCHT về việc xây dựng phương án cho thuê cảng An Thới - Kiên Giang; văn bản số 793/CHHVN-QLKTKCHT ngày 23/4/2009 về việc tổ chức cho thuê, khai thác KCHT bến số 1 Cảng Vũng Áng; văn bản số 813/CHHVN-QLKTKCHT ngày 24/4/2009 về việc quản lý, khai thác KCHT bến số 2 Cảng Vũng Áng. Về việc này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 18 - Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng Hàng hải thì “kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng do nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước được cho thuê khai thác”. Ngày 22/4/2008 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản 585/TTg-KTN giao cho Bộ GTVT căn cứ tình hình cụ thể của các bến cảng, cầu cảng được đầu tư từ nguồn vốn NSNN hoặc có nguồn gốc nhà nước quyết định cho thuê khai thác theo quy định hiện hành.

2. Cảng An Thới thuộc huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư xây dựng theo Quyết định số 305/QĐ-BGTVT ngày 29/1/2003, Quyết định bổ sung số 83/QĐ-BGTVT ngày 10/1/2006 do Cục Hàng hải VN làm chủ đầu tư. Dự án bắt đầu khởi công xây dựng ngày 21/12/2007 dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2009 để tổ chức đấu thầu khai thác theo quy định. Đối với Cảng Vũng Áng, căn cứ văn bản số 585/TTg-KTN ngày 22/4/2208 của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/5/2008 Bộ GTVT đã có văn bản số 3219/BGTVT-TC trong đó bến số 1 Cảng Vũng Áng giao cho đơn vị Cảng Hà Tĩnh thuê khai thác, bến số 02 tổ chức đấu thầu khai thác.

3. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Hàng hải VN đã có văn bản số 1236/CHHVN-QLKTKCHT gửi Bộ Tài chính về việc cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cầu số 1 Cảng Vũng Áng, trong đó có nội dung xin ý kiến thoả thuận về mức giá cho thuê đảm bảo thu hồi một phần vốn cho ngân sách nhà nước, làm cơ sở ký kết hợp đồng thuê và phân định trách nhiệm duy tu sửa chữa hạn chế sự xuống cấp của tài sản cho thuê.

- Ngày 12/8/2008 Bộ Tài chính có văn bản số 9380/BTC-QLG về việc cho thuê kết cấu hạ tầng cầu số 1 Cảng Vũng Áng có ý kiến “để Bộ Tài chính có cơ sở hướng dẫn về cơ chế tài chính trước hết Bộ Giao thông vận tải sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP về mô hình và quy chế cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước”.

4. Ngày 20/10/2008 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1769/TTg-KTN về việc phương án quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng số 4, 5 Chùa vẽ - Cảng Hải Phòng trong đó chỉ đạo:“ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành quy định chung về việc cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách... yêu cầu Bộ GTVT thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2009”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 9380/BTC-QLG nêu trên, Bộ GTVT đã có văn bản số 232/BGTVT-VP trình Văn phòng Chính phủ, trong đó có nội dung đăng ký kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 71/2006/NĐ-CP với thời gian dự kiến trình Chính phủ vào tháng 10/2009, nội dung dự thảo bao gồm các nội dung về cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng.

5. Tuy nhiên, trong khi chờ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, thì việc tổ chức cho thuê các bến cảng, cầu cảng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2009 sẽ không đảm bảo theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 71/2006/NĐ-CP. Mặt khác, đối với bến số 1 Cảng Vũng Áng từ năm 2001 đến nay, Cảng Hà Tĩnh tổ chức khai thác, nhưng do chưa có cơ chế rõ ràng nên bên khai thác không thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, dẫn đến kết cấu hạ tầng bị xuống cấp nhanh.

Để có nguồn kinh phí sửa chữa chống xuống cấp tài sản bến số 1 Cảng Vũng Áng cần có sự phân định trách nhiệm và nguồn kinh phí để quản lý và sửa chữa, duy tu tài sản. Về việc này, Cục Hàng hải VN đã đề xuất trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn quy định cụ thể được ban hành, tạm thời thu tiền thuê sử dụng khai thác của Cảng Hà Tĩnh theo giá trị khấu hao của tài sản thuê để bổ sung kinh phí quản lý và sửa chữa duy tu tài sản

Do vậy, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính thống nhất trong thời gian chờ hướng dẫn, tạm thoả thuận giá thuê khai thác KCHT bến số 1 Cảng Vũng Áng, nội dung cụ thể Bộ GTVT sẽ có văn bản riêng. Đối với các cảng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2009, đề nghị thoả thuận phương án tài chính, mức giá cho thuê cụ thể của từng cảng để tổ chức đấu thầu khai thác theo quy định.

Bộ GTVT mong nhận được sự thống nhất của Bộ Tài chính để chỉ đạo đơn vị xây dựng phương án cho thuê khai thác bến cảng, cầu cảng được kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cục TCDN - Cục QLG (Bộ Tài chính);
- Vụ KCHT; Vụ pháp chế; Vụ vận tải;
- Cục Hàng hải VN;
- Lưu: VT, TC

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3128/BGTVT-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3128/BGTVT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2009
Ngày hiệu lực18/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3128/BGTVT-TC

Lược đồ Công văn 3128/BGTVT-TC xây dựng phương án cho thuê khai thác bến cảng, cầu cả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3128/BGTVT-TC xây dựng phương án cho thuê khai thác bến cảng, cầu cả
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3128/BGTVT-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrần Doãn Thọ
        Ngày ban hành18/05/2009
        Ngày hiệu lực18/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3128/BGTVT-TC xây dựng phương án cho thuê khai thác bến cảng, cầu cả

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3128/BGTVT-TC xây dựng phương án cho thuê khai thác bến cảng, cầu cả

           • 18/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực