Công văn 4022/UBND-ĐT

Công văn số 4022/UBND-ĐT về việc áp dụng định mức dự toán - đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh và xử lý chuyển tiếp đối với các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4022/UBND-ĐT áp dụng định mức dự toán-đơn giá xây dựng cơ bản khu vực TPHCM và xử lý chuyển tiếp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4022/UBND-ĐT
V/v áp dụng định mức dự toán - đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh và xử lý chuyển tiếp đối với các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2006

 

Kính gửi:

- Các Sở - ban - ngành thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng (Công văn số 3792/SXD-KTXD ngày 25 tháng 5 năm 2006 và Công văn số 4072/SXD-KTXD ngày 02 tháng 6 năm 2006 đề nghị của Sở Giao thông - Công chính (Công văn số 227/SGTCC-GTT ngày 08 tháng 6 năm 2006) về ban hành và áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BXD ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Xây dựng; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tiếp tục áp dụng Bộ đơn giá xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 4232/1999/QĐ-UB-QLĐT ngày 27 tháng 7 năm 1999; đơn giá khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 2001 và đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 75/2001/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố (được xây dựng trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng gồm: định mức xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25 tháng 11 năm 1998; bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng ban hành theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18 tháng 11 năm 1998; định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2000; giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng ban hành theo Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD ngày 11 tháng 6 năm 2001; Thông tư số 07/2000/TT-BXD ngày 12 tháng 7 năm 2000 về hướng dẫn lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng) trong việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán công trình xây dựng trên địa bàn thành phố cho đến khi Bộ đơn giá mới được chính thức ban hành.

Giao Sở Xây dựng khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh Bộ đơn giá xây dựng cơ bản và Bộ đơn giá khảo sát xây dựng trên địa bàn thành phố theo nội dung Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2005/TT-BXD Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD; sớm trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Bộ đơn giá mới để các đơn vị có cơ sở áp dụng phù hợp.

2. Đối với danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, được ban hành theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân thành phố thống nhất việc áp dụng căn cứ vào thời điểm thực hiện các hạng mục, công việc của từng dự án (khảo sát, lập dự án, thiết kế, thẩm tra thiết kế - dự toán, tư vấn đấu thầu,...) theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 4072/SXD-KTXD Giao Sở Xây dựng xin ý kiến Bộ Xây dựng về xử lý chuyển tiếp áp dụng đối với các văn bản đã hết hiệu lực có liên quan, để hướng dẫn chung cho các đơn vị áp dụng trên địa bàn thành phố./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4022/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4022/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2006
Ngày hiệu lực16/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4022/UBND-ĐT áp dụng định mức dự toán-đơn giá xây dựng cơ bản khu vực TPHCM và xử lý chuyển tiếp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4022/UBND-ĐT áp dụng định mức dự toán-đơn giá xây dựng cơ bản khu vực TPHCM và xử lý chuyển tiếp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4022/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành16/06/2006
        Ngày hiệu lực16/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4022/UBND-ĐT áp dụng định mức dự toán-đơn giá xây dựng cơ bản khu vực TPHCM và xử lý chuyển tiếp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4022/UBND-ĐT áp dụng định mức dự toán-đơn giá xây dựng cơ bản khu vực TPHCM và xử lý chuyển tiếp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

           • 16/06/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/06/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực