Công văn 56/SXD-KTXD

Công văn 56/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/10/2011 do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 56/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/10/2011.

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các ban quản lý dự án công trình;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5234/UBND-XD2 ngày 23/12/2011 “V/v giao Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh Dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới năm 2011 quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ”.

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP; Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng “V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP”; Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh quy định hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011, như sau:

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

Dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh lập theo đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng; Phần lắp đặt; Phần khảo sát xây dựng; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công bố kèm theo văn bản số 179/SXD-KTXD; văn bản số 180/SXD-KTXD; văn bản số 181/SXD-KTXD; văn bản số 178/SXD-KTXD ngày 04/3/2008 của Sở Xây dựng và các công trình xây dựng lập dự toán thực hiện theo Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh với mức tiền lương tối thiểu là: 450.000 đ/tháng, chi phí nhân công và chi phí máy thi công được điều chỉnh như sau:

a. Điều chỉnh đối với chi phí nhân công:

- Vùng thành phố Hạ Long; thành phố Móng Cái: KĐCNC = 3,96.

- Vùng thành phố Uông Bí; thị xã Cẩm Phả; huyện Hoành Bồ và huyện Đông Triều: KĐCNC = 3,44.

- Vùng các huyện còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KĐCNC = 3,11.

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

Điều chỉnh phần nhân công trong chi phí máy thi công như sau:

- Vùng thành phố Hạ Long; thành phố Móng Cái: KĐCNCM = 3,96.

- Vùng thành phố Uông Bí; thị xã Cẩm Phả; huyện Hoành Bồ và huyện Đông Triều: KĐCNCM = 3,44.

- Vùng các huyện còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KĐCNCM = 3,11.

2. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: Việc điều chỉnh giá hợp đồng, giá thanh toán cho khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2011 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan đến điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

4. Hướng dẫn thực hiện

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007; Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ, Chủ đầu tư căn cứ vào khối lượng theo tiến độ trong hợp đồng đã được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu, tổ chức nghiệm thu khối lượng đã thực hiện đến hết ngày 30/9/2011 và điều chỉnh dự toán đối với khối lượng còn lại của dự án thực hiện từ ngày 01/10/2011 theo hướng dẫn này. Dự toán sau khi điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh có hiệu lực thi hành. Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự toán xây dựng theo hướng dẫn này đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu trên cơ sở tiến độ thi công được chủ đầu tư phê duyệt trong hợp đồng đã ký kết thực hiện từ ngày 01/10/2011. Nếu điều chỉnh dự toán công trình làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định trước khi áp dụng điều chỉnh dự toán công trình. Việc điều chỉnh dự toán thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 04 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, đơn vị phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 56/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu56/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2012
Ngày hiệu lực10/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 56/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 56/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu56/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýTrần Văn Hà
        Ngày ban hành10/01/2012
        Ngày hiệu lực10/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 56/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 56/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         • 10/01/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/01/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực