Công văn 876-TC/CST

Công văn số 876-TC/CST của Bộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC ngày 25/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Nội dung toàn văn Công văn 876-TC/CST thực hiện QĐ 90/2004/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 876-TC/CST
V/v: Thực hiện Quyết định  90/2004/QĐ-BTC ngày 25/11/2004

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 4877/HQTP-NV ngày 17/12/2004 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC ngày 25/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC ngày 25/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thay thế cho các mức thuế suất tương ứng quy định tại Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhvvi ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Các mức thuế suất này được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Hoa Kỳ và của các nước có thỏa thuận về đối xử Tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Theo đó, mức thuế suất quy định tại Quyết định này là mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

2. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh áp dụng Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC nói trên cho hàng hóa nhập khẩu từ các nước có đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo quy định tại Điểm 2.1, Mục III, Phần B, Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính có ý kiến để cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ (để hướng dẫn thực hiện thống nhất)
- Lưu: VT (2), CST (2)

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 
Quách Đức Pháp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 876-TC/CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu876-TC/CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2005
Ngày hiệu lực21/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 876-TC/CST thực hiện QĐ 90/2004/QĐ-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 876-TC/CST thực hiện QĐ 90/2004/QĐ-BTC
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu876-TC/CST
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýQuách Đức Pháp
     Ngày ban hành21/01/2005
     Ngày hiệu lực21/01/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 876-TC/CST thực hiện QĐ 90/2004/QĐ-BTC

        Lịch sử hiệu lực Công văn 876-TC/CST thực hiện QĐ 90/2004/QĐ-BTC

        • 21/01/2005

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 21/01/2005

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực