Văn bản khác 11/KH-UBND

Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2013 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

Nội dung toàn văn Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2013 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/KH-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013.

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn cả nước dịch cúm gia cầm xảy ở 32 tỉnh, thành phố với tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 651.244 con; dịch LMLM xảy ra ở 12 tỉnh, thành phố với tổng số gia súc mắc bệnh là 226 con trâu, 112 con bò và 2979 con lợn, số gia súc chết và tiêu hủy là 12 con trâu, bò và 1222 con lợn; dịch lợn tai xanh xảy ra tại 28 tỉnh, thành phố với tổng số 90.688 con mắc bệnh, trong đó chết 14.065 con, tiêu hủy 51.761 con.

Trên địa bàn Hà Nội dịch bệnh tuy có ổn định, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát tại các ổ dịch cũ. Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố và bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô; UBND Thành phố xây dựng “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013” như sau:

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

- Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Quyết định số 64/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc;

- Căn cứ Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành “Quy định phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm có hiệu quả trên địa bàn Thành phố góp phần ổn định sản xuất và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để người dân biết và tự giác thực hiện.

- Quản lý dịch bệnh gia súc, gia cầm đến tận thôn, xóm, hộ gia đình, phát hiện sớm, bao vây, khống chế kịp thời, hiệu quả.

- Kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn thành phố; thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định; ngăn chặn và xử lý triệt để việc kinh doanh gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các cấp, có kế hoạch, phương án, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, hóa chất để chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc triển khai công tác phòng, chống dịch.

2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kịp thời, chính xác, dễ hiểu về tính chất nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để người dân biết và tự giác thực hiện; tránh gây tư tưởng hoang mang trong nhân dân. Hướng dẫn dấu hiệu nhận biết dịch bệnh, các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm để người dân tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng và chủ động phòng chống dịch bệnh.

3. Công tác tiêm phòng vắc xin.

- Tổ chức tiêm phòng đại trà các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm theo đúng quy định. Tổ chức tiêm phòng 2 đợt đại trà.

+ Đợt 1: Tháng 3-4/2013

+ Đợt 2: Tháng 9-10/2013.

- Tổ chức tiêm phòng bổ sung cho các đối tượng gia súc, gia cầm nhập mới, gia súc, gia cầm chưa được tiêm và gia súc, gia cầm đến thời gian tiêm nhắc lại theo quy định của Cục Thú y từ ngày 20 đến ngày 25 hàng tháng; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện tiêm phòng theo quy định.

4. Công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng:

- Tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch cũ, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật trên địa bàn Thành phố: 5 đợt/năm.

- Ngoài ra, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức vệ sinh, tiêu độc định kỳ các khu vực có nguy cơ cao, hướng dẫn tổ chức, cá nhân có liên quan đến chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm thường xuyên thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng, thu gom chất thải.

5. Giám sát dịch bệnh

- Tổ chức kiểm tra, giám sát dịch bệnh đến thôn, xóm, hộ chăn nuôi, để kịp thời phát hiện dịch bệnh từ cơ sở.

- Thường xuyên lấy mẫu giám sát sự lưu hành của vi rút cúm gia cầm, LMLM gia súc, tai xanh ở lợn; khi có động vật ốm, chết nghi do mắc dịch bệnh nguy hiểm phải kịp thời thông báo và áp dụng ngay các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp, không để lây lan ra diện rộng.

- Trang bị phòng hộ an toàn cho người tiếp xúc, làm việc trong khu vực nghi bị dịch, những người tham gia phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm dịch, KSGM, kiểm tra vệ sinh thú y.

- Tăng cường công tác thanh tra; kiểm tra, kiểm dịch tận gốc đối với động vật và sản phẩm động vật; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động, vật lưu thông trên địa bàn Hà Nội.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật tại các chợ, cơ sở giết mổ, kinh doanh, buôn bán, sơ chế động vật và sản phẩm động vật. Các cơ sở ấp nở gia cầm, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố, quận, huyện, thị xã để tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. Đôn đốc tiến độ triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của các đơn vị.

- Duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật liên ngành của Thành phố 24/24 giờ; tăng cường hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm dịch liên ngành, đội kiểm dịch lưu động, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào Thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật chưa qua kiểm dịch của cơ quan thú y theo quy định.

- Phối hợp với các tỉnh xung quanh kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm ra, vào Thành phố.

- Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

7. Duy trì trực đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của thành phố để kịp thời tiếp nhận, giải quyết các thông tin về tình hình dịch bệnh.

8. Thực hiện nghiêm túc chế độ khai báo, cung cấp thông tin, báo cáo dịch bệnh. Định kỳ báo cáo tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm về thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố (Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. BCĐ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của Thành phố.

- Tham mưu cho UBND Thành phố, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch trên địa bàn; Kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống dịch của các cấp, ngành Thành phố.

- Tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. UBND các quận, huyện, thị xã.

- Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo; lập kế hoạch và phương án, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ lực lượng, vật tư chủ động đối phó kịp thời khi có dịch xảy ra.

- Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và biện pháp phòng chống trên hệ thống truyền thanh của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn, dấu hiệu để phát hiện dịch bệnh, biện pháp an toàn khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm đê người dân tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng và chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Thanh, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, thú y cơ sở quản lý chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm; tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tới tận thôn, xóm, hộ gia đình, phát hiện sớm, kịp thời bao vây, khống chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường theo quy định.

- Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh đại trà và bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Ban quản lý các chợ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm. Đặc biệt cần xử lý nghiêm với những trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, buôn bán không đúng nơi quy định.

- Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 5791/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội, từng bước xóa bỏ giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh.

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quản lý.

3. Sở Nông nghiệp & PTNT (Cơ quan thường trực BCĐ).

- Tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phồng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm ở các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố.

- Theo dõi, kiểm tra, báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh, đề xuất kịp thời các giải pháp cho chỉ đạo có hiệu quả.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y và các đơn vị thuộc Sở:

• Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

• Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm để nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thú y cơ sở.

• Có kế hoạch, phương án, chuẩn bị đầy đủ và cung ứng kịp thời vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

• Phối hợp với UBND các cấp tổ chức tiêm phòng vắc xin đại trà và bổ sung cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn Thành phố; tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng theo quy định.

• Giám sát chặt chẽ dịch bệnh, phát hiện và xử lý kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng, đặc biệt là các dịch bệnh có khả năng lây sang người

• Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, bảo quản, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm sản phẩm gia súc, gia cầm.

• Duy trì trực đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của Thành phố, để tiếp nhận, giải quyết các thông tin về tình hình dịch bệnh; duy trì trực tại các chốt kiểm dịch động liên ngành của Thành phố 24/24 giờ.

• Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

• Hướng dẫn các quận, huyện, thị xã triển khai xây dựng các điểm giết mổ, kinh doanh, gia súc, gia cầm của Thành phố để đáp ứng nhu cầu tiêu dung và vệ sinh an toàn thực phẩm của nhân dân thủ đô.

• Phối hợp với các tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm vận chuyển ra, vào Hà Nội.

4. Sở Công thương.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm. Xử lý nghiêm trường hợp kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố khi có yêu cầu.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường cử cán bộ trực tại các chốt kiểm dịch động vật liên ngành theo quyết định của UBND Thành phố.

5. Sở Y tế.

- Chủ trì phối hợp với các cấp chính quyền và các ngành có liên quan của Thành phố kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố khi có yêu cầu.

6. Công an Thành phố.

- Phối hợp với các ngành trong kiểm tra công tác phòng, chống dịch, kiểm dịch động vật, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

- Cử cán bộ tham gia trực tại chốt kiểm dịch liên ngành theo quyết định của UBND thành phố.

7. Sở Tài chính.

Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch, chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng chống dịch trong trường hợp cần thiết; kiểm tra việc thực hiện kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Lập kế hoạch và phân bổ ngân sách đầu tư phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

- Thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chi ngân sách phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định của Nhà nước.

9. Các Sở, ngành liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO.

- Các quận, huyện, thị xã, các ngành định kỳ báo cáo hàng tháng về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của đơn vị về Ban Chỉ đạo Thành phố (qua Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội) để tổng hợp tình hình, báo cáo UBND Thành phố.

- Khi có dịch bệnh xảy ra phải báo cáo bằng điện thoại vào 16 giờ hàng ngày và bằng văn bản 03 ngày một lần về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Thành phố, điện thoại: 04.33800115 (Chi cục Thú y Hà Nội địa chỉ: đường Lê Trọng Tấn-Hà Đông-Hà Nội).

UBND Thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Sở, ngành, thành viên BCĐ và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh báo cáo ngay về UBND Thành phố để kịp thời giải quyết.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu11/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2013
Ngày hiệu lực16/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2013 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2013 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu11/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành16/01/2013
        Ngày hiệu lực16/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2013 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội 2013

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2013 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội 2013

           • 16/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực