Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 đã được thay thế bởi Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 01/2006/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 25 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2005

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện; theo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2005 như sau:

- Thu ngân sách:

+ Tổng thu ngân sách Nhà nước : 147.216.025.178 đồng

+ Tổng thu ngân sách huyện : 207.409.878.698 đồng

+ Tổng thu ngân sách xã :   34.169.871.582 đồng

- Chi ngân sách:

+ Tổng chi ngân sách huyện: 164.718.468.910 đồng

+ Tổng chi ngân sách xã :   29.357.257.137 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2005 và báo cáo cơ quan tài chính cấp trên theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 6 ngày 25 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2006
Ngày hiệu lực01/08/2006
Ngày công báo31/08/2006
Số công báoSố 28
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành25/07/2006
        Ngày hiệu lực01/08/2006
        Ngày công báo31/08/2006
        Số công báoSố 28
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005