Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về thông qua danh mục đăng ký các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn thu ngân sách vượt dự toán do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND thông qua danh mục đăng ký các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn thu ngân sách vượt dự toán đã được thay thế bởi Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND thông qua danh mục đăng ký các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn thu ngân sách vượt dự toán


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2008/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 18 tháng 3 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA DANH MỤC ĐĂNG KÝ CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008 TỪ NGUỒN THU NGÂN SÁCH VƯỢT DỰ TOÁN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện về đề nghị thông qua danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn thu ngân sách vượt dự toán;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và kết quả thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn thu ngân sách vượt dự toán, gồm:

- 24 danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 của huyện với mức đầu tư là 89 tỷ đồng.

01. Hệ thống thoát nước Khu dân cư Hòa Hiệp, xã Long Hòa.

02. Hệ thống cấp nước Khu dân cư Hòa Hiệp, xã Long Hòa.

03. San lấp mặt bằng Khu dân cư Vàm Sát II, xã Lý Nhơn.

04. Hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước Khu dân cư Vàm Sát II, xã Lý Nhơn.

05. San lấp mặt bằng Khu dân cư Bà Xán, xã Bình Khánh.

06. San lấp mặt bằng, thoát nước Khu dân cư Giồng Ao (1ha), Cần Thạnh.

07. Hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước Khu dân cư Giồng Ao (6ha), Cần Thạnh.

08. San lấp mặt bằng, thoát nước Khu dân cư Giồng Ao (6ha), Cần Thạnh.

09. San lấp mặt bằng Khu dân cư Đồng Tranh, xã Long Hòa.

10. Hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước Khu dân cư Đồng Tranh, xã Long Hòa.

11. Đền bù Khu dân cư Đồng Tranh, xã Long Hòa.

12. San lấp mặt bằng Khu dân cư Cọ Dầu, xã Bình Khánh (giai đoạn I).

13. Hệ thống giao thông Khu dân cư Cọ Dầu, xã Bình Khánh.

14. Hệ thống thoát nước Khu dân cư Cọ Dầu, xã Bình Khánh.

15. Khu A - Khu dân cư Cá Cháy, xã An Thới Đông.

16. Khu B - Khu dân cư Cá Cháy, xã An Thới Đông.

17. Nâng cấp đường nhánh đê Rạch Lá, xã An Thới Đông.

18. Nâng cấp đường đê EC, xã Bình Khánh.

19. Nâng cấp đường nhánh đê Soài Rạp, xã Lý Nhơn.

20. Xây mới cầu và cống Khu dân cư Móc Keo, An Nghĩa, An Thới Đông.

21. Nâng cấp đường Đào Cử (từ Bến xe Cần Thạnh đến đường Lê Hùng Yên).

22. Nâng cấp đường Hòa Hiệp, xã Long Hòa.

23. Nâng cấp đường Tắc Xuất (từ Bưu điện đến cầu cảng Tắc Xuất).

24. Bê tông xi măng các đường nhánh nội thị Cần Thạnh.

- 01 danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn vượt thu ngân sách nhà nước năm 2007 của thành phố với mức đầu tư là 14 tỷ đồng.

01. Nâng cấp mở rộng đường Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh.

Điều 2. Rút kinh nghiệm công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2007, Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tích cực chỉ đạo việc lập hồ sơ thủ tục đầu tư và triển khai các biện pháp thi công nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2008.

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức thành viên, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, đôn đốc, kiến nghị giải quyết kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 14 (kỳ họp bất thường) ngày 17 tháng 3 năm 2008 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2008
Ngày hiệu lực25/03/2008
Ngày công báo01/04/2008
Số công báoSố 34
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND thông qua danh mục đăng ký các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn thu ngân sách vượt dự toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND thông qua danh mục đăng ký các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn thu ngân sách vượt dự toán
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành18/03/2008
        Ngày hiệu lực25/03/2008
        Ngày công báo01/04/2008
        Số công báoSố 34
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND thông qua danh mục đăng ký các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn thu ngân sách vượt dự toán

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND thông qua danh mục đăng ký các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn thu ngân sách vượt dự toán