Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND điều chỉnh giá dịch vụ y tế đối với cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND điều chỉnh giá dịch vụ y tế cơ sở khám chữa bệnh nhà nước Hà Nội đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND giá khám chữa bệnh không thuộc phạm vi quỹ bảo hiểm y tế Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND điều chỉnh giá dịch vụ y tế cơ sở khám chữa bệnh nhà nước Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 10

(Từ ngày 08/7/2014 - 11/7/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 17/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương để UBND Thành phố điều chỉnh giá 1.349 dịch vụ kỹ thuật y tế đã quy định tại phụ lục 6 của Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố và bổ sung giá của 135 dịch vụ kỹ thuật y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao UBND Thành phố ban hành quy định cụ thể giá dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09/7/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ QH;
- Chính phủ;
- Ùy ban Các vấn đề xã hội QH;
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội;
- Ban công tác ĐB của UBTVQH;
- Các Bộ: Y tế, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính;
- Thường trực Thành ủy Hà Nội;
- Đoàn ĐB Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ TP;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Công báo thành phố Hà Nội;
- Cổng GTĐT Thành phố, Báo HNM, Báo KTĐT;
- Lưu: VT, Ban VHXH ./.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2014
Ngày hiệu lực19/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND điều chỉnh giá dịch vụ y tế cơ sở khám chữa bệnh nhà nước Hà Nội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND điều chỉnh giá dịch vụ y tế cơ sở khám chữa bệnh nhà nước Hà Nội
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu03/2014/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýNgô Thị Doãn Thanh
     Ngày ban hành09/07/2014
     Ngày hiệu lực19/07/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND điều chỉnh giá dịch vụ y tế cơ sở khám chữa bệnh nhà nước Hà Nội

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND điều chỉnh giá dịch vụ y tế cơ sở khám chữa bệnh nhà nước Hà Nội