Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007 đã được thay thế bởi Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 04/2006/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 19 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình đề nghị phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. Theo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách huyện Hóc Môn năm 2007 như sau:

+ Tổng thu ngân sách Nhà nước: 170.400.000.000 đ

+ Tổng thu ngân sách địa phương: 151.617.000.000 đ

Thu ngân sách huyện: 143.961.000.000 đ

Thu ngân sách xã: 26.507.000.000 đ

+ Tổng chi ngân sách địa phương:  151.617.000.000 đ

Chi ngân sách huyện: 143.961.000.000 đ

Chi ngân sách xã: 26.507.000.000 đ

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn giao Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn có trách nhiệm điều hành và triển khai thực hiện ngân sách năm 2007 đúng quy định luật ngân sách.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 7 ngày 19 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2006
Ngày hiệu lực26/12/2006
Ngày công báo15/01/2007
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành19/12/2006
        Ngày hiệu lực26/12/2006
        Ngày công báo15/01/2007
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007