Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006 đến năm 2010) định hướng đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006 đến năm 2010) định hướng đến năm 2020 đã được thay thế bởi Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006 đến năm 2010) định hướng đến năm 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN HUYỆN HÓC MÔN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 05/2006/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 19 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010) ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1048/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, qua ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất theo Tờ trình số 1048/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006 đến năm 2010), định hướng đến năm 2020 huyện Hóc Môn. Cụ thể:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2000 - 2005)

- Đất nông nghiệp năm 2006 giảm: 175,50ha so với năm 2000;

- Đất phi nông nghiệp năm 2005 tăng 465,72ha so với năm 2000;

- Đất chưa sử dụng giảm mạnh từ 323,35ha (năm 2000) còn 58,99ha (năm 2005) giảm 264,36ha chủ yếu chuyển sang sử dụng trong các mục đích xây dựng và nhà ở.

2. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) định hướng đến năm 2020 bao gồm:

- Đất ở: 66 hạng mục

- Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp:11 hạng mục

- Đất khu công nghiệp: 13 hạng mục

- Đất sản xuất kinh doanh: 48 hạng mục

- Đất thủy lợi: 04 hạng mục

- Đất truyền tải năng lượng truyền thông: 02 hạng mục

- Đất cơ sở văn hóa: 26 hạng mục

- Đất cơ sở y tế: 10 hạng mục

- Đất cơ sở giáo dục: 134 hạng mục

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 05 hạng mục

- Đất công trình chợ: 06 hạng mục

- Đất di tích lịch sử: 01 hạng mục

- Đất bãi thải, xử lý chất thải:  06 hạng mục

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 02 hạng mục

- Đất sông suối mặt nước chuyên dùng: 03 hạng mục.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn giao Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn hoàn chỉnh thủ tục pháp lý trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX, kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2006
Ngày hiệu lực26/12/2006
Ngày công báo15/01/2007
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006 đến năm 2010) định hướng đến năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006 đến năm 2010) định hướng đến năm 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành19/12/2006
        Ngày hiệu lực26/12/2006
        Ngày công báo15/01/2007
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006 đến năm 2010) định hướng đến năm 2020

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006 đến năm 2010) định hướng đến năm 2020