Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản, trưởng ban thú y xã và thú y viên thôn bản tỉnh Hà Giang ban hành

Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND phụ cấp nhân viên y tế thôn bản trưởng ban thú y xã thú y viên thôn bản Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND chức danh phụ cấp khoán kinh phí hoạt động người hoạt động không chuyên trách Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND phụ cấp nhân viên y tế thôn bản trưởng ban thú y xã thú y viên thôn bản Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 12 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN BẢN TRƯỞNG BAN THÚ Y XÃ VÀ THÚ Y VIÊN THÔN BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số: 3653/1999/QĐ-BYT ngày 15 tháng 01 năm 1999 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 134/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhân viên y tế, thú y xã và thú y viên thôn bản;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản, trưởng ban thú y xã và thú y viên thôn bản như sau:

1. Nhân viên y tế thôn bản và thú y viên thôn bản: Được hưởng mức phụ cấp bằng 0,2 mức lương tối thiểu/người/tháng.

2. Trưởng ban thú y xã: Được hưởng mức phụ cấp bằng 0,3 mức lương tối thiểu/người/tháng.

Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp được bố trí trong dự toán chi ngân sách xã hàng năm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2007.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XV - Kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban và Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH&HĐND; UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND - UBND các huyện, thị;
- Chuyên viên HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND phụ cấp nhân viên y tế thôn bản trưởng ban thú y xã thú y viên thôn bản Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND phụ cấp nhân viên y tế thôn bản trưởng ban thú y xã thú y viên thôn bản Hà Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Viết Xuân
       Ngày ban hành12/07/2007
       Ngày hiệu lực01/08/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND phụ cấp nhân viên y tế thôn bản trưởng ban thú y xã thú y viên thôn bản Hà Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND phụ cấp nhân viên y tế thôn bản trưởng ban thú y xã thú y viên thôn bản Hà Giang