Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 33/2013/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2013/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 133/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 như sau:

1. Tổng vốn đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo kế hoạch đầu năm 2013: 3.799.639.000.000 đồng.

Trong đó:

1.1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 1.203.500.000.000 đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: 418.500.000.000 đồng;

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 785.000.000.000 đồng.

1.2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 720.000.000.000 đồng.

1.3. Chương trình mục tiêu quốc gia: 50.078.000.000 đồng.

1.4. Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 681.722.000.000 đồng.

1.5. Vốn nước ngoài: 65.000.000.000 đồng.

1.6. Trái phiếu Chính phủ: 1.079.339.000.000 đồng.

2. Kế hoạch điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2013

Tổng vốn đầu tư điều chỉnh: 4.275.720.000.000 đồng, tăng 476.081.000.000 đồng, tăng 12,53% so với tổng vốn đầu năm 2013 từ các nguồn vốn sau:

2.1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 1.278.733.000.000 đồng, tăng 75.233.000.000 đồng từ các nguồn vốn:

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung tăng 46.598.000.000 đồng từ nguồn kết dư vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách cấp tỉnh lũy kế từ năm 2007 đến năm 2011.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất tăng 28.635.000.000 đồng từ thu tiền sử dụng đất lấn biển khu IV, V là 25.630.000.000 đồng và thu tiền sử dụng đất ở số 28 đường Mậu Thân, Rạch Giá là 3.005.000.000 đồng.

2.2. Nguồn xổ số kiến thiết: 833.848.000.000 đồng, tăng 113.848.000.000 đồng từ nguồn kết dư vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách cấp tỉnh lũy kế từ năm 2007 đến năm 2011.

2.3. Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi: 190.000.000.000 đồng.

2.4. Nguồn vốn huy động đầu tư cơ sở hạ tầng: 17.000.000.000 đồng.

2.5. Nguồn tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước: 80.000.000.000 đồng.

Điều 2.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng thêm và chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, Kỳ họp thứ tám thông qua.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 80/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2013
Ngày hiệu lực20/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 Kiên Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 Kiên Giang