Nghị quyết 108/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 108/2014/NQ-HĐND bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND quy định phân chia nguồn phí sử dụng đường bộ thu được đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nghị quyết 108/2014/NQ-HĐND phân chia nguồn phí sử dụng đường bộ Gia Lai đã được thay thế bởi Nghị quyết 152/2015/NQ-HĐND tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 108/2014/NQ-HĐND phân chia nguồn phí sử dụng đường bộ Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 108/2014/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 73/2013/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5 VỀ QUY ĐỊNH PHÂN CHIA NGUỒN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THU ĐƯỢC ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 8

(Từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Theo Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa X - Kỳ họp thứ 5 (từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2013) Quy định về mức thu phí, tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô, áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 4671/TTr-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đề nghị bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa X, Kỳ họp thứ 5 về quy định phân chia nguồn phí sử dụng đường bộ thu được đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung vào Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa X, Kỳ họp thứ 5 về quy định phân chia nguồn phí sử dụng đường bộ thu được đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai:

“Dành toàn bộ phí sử dụng đường bộ thu được còn lại đối với xe mô tô trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (sau khi trích để lại để trang trải chi phí tổ chức thu) nộp vào ngân sách cấp huyện (thị xã, thành phố) để cấp chi cho Ủy ban nhân dân cấp xã đầu tư đường giao thông nông thôn (Ưu tiên cho Chương trình xây dựng nông thôn mới)”.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; VPQH;
- Ban Công tác đại biểu;
- Thủ tướng CP; VPCP;
- Bộ Tài chính; Bộ Giao thông vận tải;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- CV Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu108/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực21/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 108/2014/NQ-HĐND phân chia nguồn phí sử dụng đường bộ Gia Lai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 108/2014/NQ-HĐND phân chia nguồn phí sử dụng đường bộ Gia Lai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu108/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýPhạm Đình Thu
       Ngày ban hành11/12/2014
       Ngày hiệu lực21/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 108/2014/NQ-HĐND phân chia nguồn phí sử dụng đường bộ Gia Lai

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 108/2014/NQ-HĐND phân chia nguồn phí sử dụng đường bộ Gia Lai